Відділ стародруків та рідкісних видань

«Людем посполитым к доброму научению…». Круглий стіл до 500-річчя від виходу Біблії Франциска Скорини

24 травня, у День слов’янської писемності та культури в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся круглий стіл «Людем посполитым к доброму научению…»: до 500-річчя від виходу Біблії Франциска Скорини. Захід проходив у рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції «Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень», в історичній будівлі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на вул. Володимирській і зібрав коло дослідників кириличної книжності, а також зацікавлених слухачів з України та Білорусі.

Студенти-філологи вивчають оригінали друкованих пам'яток

12 та 19 травня у відділі відбулися лекції-екскурсії для студентів першого курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «українська мова та література, іноземна мова». Майбутні філологи мали можливість погортати перші видання найцікавіших друкованих пам’яток, що представили розвиток вітчизняної філологічної думки XVI-XVIII ст. Також вони побачили рідкісні видання ХІХ-ХХІ ст., книжки-мініатюрки, сучасні перевидання давніх пам’яток.

Дослідження історії та культурної спадщини українських монастирів

Фонд наукової та книгознавчої літератури відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ поповнився науковим збірником «Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX» (Kraków, 2014).

Дослідження полоніки польськими бібліографами в бібліотеках Італії

Фонд книгознавчої та бібліографічної літератури відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства поповнився новим виданням під назвою «Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie» (Варшава, 2016).

Екскурсія виставкою «Історія – від оповіді до науки: розвиток історичної науки у стародруках»

У Відділі стародруків та рідкісних видань відкрилася тематична книжкова виставка «Історія – від оповіді до науки: розвиток історичної науки у стародруках».

Майбутні фахівці видавничої справи знайомляться з мистецтвом давньої книги

20 квітня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань було проведено лекцію-екскурсію на тему «Мистецтво оформлення стародруків та рідкісних видань» для студентів-магістрів Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Екскурсія була проведена заввідділу Н. П. Бондар. Майбутні фахівці з поліграфічно-видавничої справи мали змогу ознайомитись з найдавнішими виданнями – інкунабулами та палеотипами, розглянути особливості шрифтів та оформлення книг, рукописними ініціалами та іншими прикрасами.

Заняття з апробації методики атрибуції дефектних латиношрифтних видань

19 квітня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ пройшло практичне заняття, присвячене апробації методики атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом.

Майбутні видавці вивчають давні раритети

3 квітня 2017 р. відділ стародруків та рідкісних видань відвідали студенти Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Майбутні видавці мали змогу ознайомитись з найдавнішими виданнями, що демонструють витоки як європейського, так і вітчизняного книгодрукування, побачити раритетні видання Ш. Фіоля, Ф. Скорини, І. Федорова, знаменитий «Києво-Печерський патерик» 1702 р. з гравюрами А. Тарасевича та календар на 1726 р., рідкісні друки ХІХ-ХХ ст. та найменші мініатюрні книги збірки.

Лекція В. Щепанського «Джерела середньовічної релігійної філософії в «Треносі» М. Смотрицького»

22 березня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань відбулася лекція В. Щепанського «Джерела середньовічної релігійної філософії в «Треносі» М. Смотрицького».

Віталій Щепанський – український науковець, кандидат філософських наук, викладач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія».

Студенти Коледжу Київського університету ім. Б. Грінченка ознайомлюються зі скарбами Національної бібліотеки

22 березня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського було проведено екскурсію для студентів І-ІІІ курсів Коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальностями «Бібліотечна справа» та «Діловодство».

Сторінки