Майбутні фахівці видавничої справи знайомляться з мистецтвом давньої книги

Поділитися: 

20 квітня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань було проведено лекцію-екскурсію на тему «Мистецтво оформлення стародруків та рідкісних видань» для студентів-магістрів Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Екскурсія була проведена заввідділу Н. П. Бондар. Майбутні фахівці з поліграфічно-видавничої справи мали змогу ознайомитись з найдавнішими виданнями – інкунабулами та палеотипами, розглянути особливості шрифтів та оформлення книг, рукописними ініціалами та іншими прикрасами. Давні книги надали їм можливість прослідкувати динаміку зміни рукописних ілюстрацій гравюрами, техніку розфарбовування друкованих ілюстрацій в ботанічних альбомах та географічних атласах, стилістичні та технічні особливості гравірованих елементів книг, насамперед сюжетних ілюстрацій В експозиції були представлені найяскравіші зразки європейського мистецтва книги ХVІ–ХVІІ ст.
В ході екскурсії її учасники мали можливість ознайомитись з витоками українського книговидання на прикладі видань Ш. Фіоля, Ф. Скорини, І. Федорова, проаналізувати на прикладі цих видань такі елементи в складі стародруків, як колофони, титули, герби, друкарські марки, передмови та післямови, різноманітні оздоблювальні елементи. Високі досягнення давньої української книжної гравюри було продемонстровано на прикладі видань Києво-Печерської лаври, серед яких «Евхарістиріон, албо вдячность... Петру Могилі од спудеов Гимназіум єго милости з школы реторіки» 1632 р., «Києво-Печерський патерик» 1702 р. з мідеритами Л. Тарасевича та ін.
Серед рідкісних видань ХІХ–ХХІ ст. було представлено зразки факсимільних передруків давніх рукописів та стародруків, стилізацій під давні раритети, книг незвичного дизайну, визначних зразків європейської поліграфії та гравюри, наприклад, видань Святого Письма з ілюстраціями Г. Доре, так званої «Золотої Біблії» з полотнами визначних європейських митців тощо.
Було розглянуто різні види оправ та обкладинок стародруків як неодмінної самобутньої складової мистецтва книги і книжкової культури. На прикладі багатьох зразків європейських, українських та російських екслібрисів та суперекслібрисів висвітлено особливості таких елементів як книжкові знаки. Також відвідувачі отримали можливість ознайомились з найменшими мініатюрними виданнями, які традиційно представляють широкий діапазон мистецтва друку книг.
Відвідувачі отримали відомості про книжкові шафи та книгозбірню С.А. Понятовського, про збірку відділу стародруків та загальні фонди НБУВ, про правила роботи читального залу відділу стародруків та умови видачі раритетних видань дослідникам. Маємо надію, що яскраві зразки мистецтва книги різного часу надихнуть майбутніх фахівців поліграфічної справи на нові неординарні видавничі проекти.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)