Відділ стародруків та рідкісних видань

Новий каталог стародруків приватної збірки львівського бібліофіла Анатолія Недільського

Останні роки в українській бібліографії стародруків прикметні й тим, що виходять друком каталоги приватних збірок вітчизняних бібліофілів. До таких належить щойно виданий каталог «Триста двадцять дев’ять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського» (Львів, 2017), що став восьмим випуском «Записок краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського».

Шляхами Франциска Скорини

Нещодавно фонд науково-довідкової та книгознавчої літератури відділу стародруків та рідкісних видань поповнився випущеним до 500-річчя Скорининської Біблії ошатно оформленим виданням «Шляхамі Францыска Скарыны» (Мінськ, 2016).
Це науково-популярне видання розраховане на істориків, книгознавців, культурологів, істориків мистецтва та всіх, кого цікавить спадщина минулого.

Дослідження історії та культурної спадщини українських монастирів

Фонд наукової та книгознавчої літератури відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ поповнився науковим збірником «Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX» (Kraków, 2014).

Дослідження полоніки польськими бібліографами в бібліотеках Італії

Фонд книгознавчої та бібліографічної літератури відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства поповнився новим виданням під назвою «Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie» (Варшава, 2016).

«Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine» - нове надходження до відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Серед нових надходжень до підручного фонду відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ представлене двотомне видання «Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine», яке включає факсимільне перевидання та дослідження видатної пам’ятки вітчизняної культури – почаївського «Богогласника».

Нові каталоги інкунабул

Одним із найновіших каталогів найдавніших друків, якими останнім часом поповнився фонд книгознавчої та бібліографічної літератури відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, став каталог інкунабул з фондів Литовської Національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inkunabulai : katalogas / [sud. Viktorija Vaitkevičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka, 2014. – 240 p. : iliustr.

Новий каталог палеотипів із приватних українських бібліотек

Фонд довідкової книгознавчої літератури відділу стародруків та рідкісних видань поповнився новим виданням під назвою «Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century : a catalogue» (Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015).

Нові передруки та дослідження давньоукраїнських друкованих текстів

Чи є українські стародруковані тексти актуальними в сьогоденні? Факторами підтвердження такої актуальності є їх сучасні дослідження та передруки. Відтак інформуємо про вихід друком коментованого тексту острозького видання «Отпису» Клірика Острозького 1598 р. у виданні:

Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: Отпис Клірика Острозького / вид. підготувала Оксана Ніка; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ: Освіта України, 2016. – 238 с.

Поповнення бібліографічної Плантеніани відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

У жовтні НБУВ отримала з Литви каталог книг видавничої марки Плантенів та їх спадкоємців із книгозбірні Вільнюського університету: «Vilnaus Universiteto Bibliotekos Plantenai Katalogas» (Vilnius, 2015).

Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai : katalogas / Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka ; sudarė Vidas Račius ; vertėjos Gražina Cijūnėlytė, Kristina Gudavičienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2015. – 494, [2] p.

Поповнення колекції кириличних видань ХІХ-ХХ ст.

Щиро вдячні Ганні Федорівні Палагіній за подарований до фонду відділу стародруків та рідкісних видань Апостол ХІХ ст.
Книжку надруковано паралельно церковнослов’янською та російською мовами, в ній бракує багатьох аркушів, у тому числі титулу та початкової частини. Її зачитаність засвідчує популярність «Послань та Діянь апостолів» як книги не тільки для богослужіння, а й для читання. Примірник буде долучений до колекції книжок кириличного друку ХІХ-ХХ ст., які на сьогодні стали рідкісними.

Сторінки