Дослідження історії та культурної спадщини українських монастирів

Поділитися: 

Фонд наукової та книгознавчої літератури відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ поповнився науковим збірником «Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX» (Kraków, 2014).
Збірник присвячено широкому спектру тем, пов’язаних з історією монастирів та їхнім впливом на українську культуру зазначеного періоду – образу ченця у пам’ятках різних історичних періодів, історії деяких православних та греко-католицьких монастирів, мистецьких творам різних видів (іконопису, друкарства, музики, гаптування) та ін. Він містить статті польською та українською мовами дослідників з Польщі, України, Угорщини та Словаччини. Ошатно надруковане видання доповнене кольоровими та чорно-білими ілюстраціями.
Різним аспектам, пов’язаним із кириличною книжністю, присвячені стаття польської дослідниці Аліції Новак «Pieczerska oferta wydawnicza w pierwszej połowie XVII wieku a rozwój kaznodziejstwa prawosławnego», українського дослідника Юрія Ясіновського «Українські монастирі у розвитку музичного мистецтва», де значну увагу приділено рукописним Ірмологіонам, української дослідниці Тетяни Трофименко «Монаше покликання у творчості Кирила Транквіліона Ставровецького».
Видання призначене історикам, релігієзнавцям, мистецтвознавцям, фахівцям інших гуманітарних дисциплін.
За подарований збірник щиро вдячні нашій колезі, дослідниці кириличної книжності Галині Чубі.

Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX = Роль монастирів у формуванні культури у XI–XХ віках / red. Agnieszka Gronek, Alicja Nowak. – Kraków : Szwajpolt Fiol, 2014. – 375 s. : il. – (Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza ; т. XX).

Фотоматеріали: