Відділ комплексного бібліотечного обслуговування

Відділ комплексного бібліотечного обслуговування (ВКБО) є науково-прикладним підрозділом Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (НБУВ).

Діяльність Відділу спрямована на оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів НБУВ шляхом надання широкого спектру інформаційно-бібліотечних продуктів і послуг.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування відбувається на базі універсального підсобного фонду та спеціалізованих підсобних фондів Відділу з використанням сучасного довідково-бібліографічного апарату.

Напрями діяльності:

науково-дослідна робота з питань удосконалення форм і методів сучасної системи обслуговування користувачів; урізноманітнення бібліотечно-інформаційних послуг; дослідження соціально-демографічних характеристик користувачів Бібліотеки;

науково-методична робота з питань розробки інструктивно-методичної та іншої нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність Відділу;

комплектування та організація універсального підсобного фонду та спеціалізованих підсобних фондів вітчизняними та іноземними виданнями (у тому числі: електронними документами, документами на цифрових носіях та інших переносних носіях інформації) у відповідності з профілем комплектування та забезпечення їх збереження та використання;

організація та ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА) на універсальний підсобний фонд та спеціалізовані підсобні фонди у традиційній та електронній формі;

депозитарне зберігання картографічних видань;

формування єдиної бази даних відомостей про читачів Бібліотеки згідно діючих «Загальних правил користування НБУВ» та баз даних картографічного фонду;

розвиток зон самостійного доступу користувачів до ЕІР (локальних та віддаленого доступу);

інформаційно-консультативна допомога користувачам з методики використання електронних ресурсів НБУВ; інших бібліотек та інформаційних центрів України; зарубіжних країн;

науково-інформаційна робота з питань експонування документів у залі нових надходжень; організації виставок нових надходжень до універсального підсобного фонду та підсобних фондів спеціалізованих читальних залів; організації тематичних електронних виставок та їх розміщення на веб-порталі НБУВ;

популяризація універсального підсобного фонду та спеціалізованих підсобних фондів шляхом проведення читацьких екскурсій, лекцій, оглядів;

вивчення, досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до профілю діяльності Відділу; участь у науково-практичних конференціях; круглих столах, семінарах; підготовка фахових наукових публікацій.