Відділ національної бібліографії

Відділ створено в 1991 році

Відділ є науково-дослідним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, в якому розробляється методика та організація створення національної ретроспективної бібліографії України, досліджуються проблеми репертуару української книги, біобібліографії.

Відділ створено 1991 року в рамках нової концепції розвитку НБУВ як загальнонаціональної інституції, загальнодержавного комплексного бібліотечно-інформаційного та науково-дослідного центру на базі відділу наукової бібліографії. У 1992-2018 рр. керівником відділу був доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури Володимир Юхимович Омельчук.


Завдання
  • Розробка теоретичних питань бібліографознавства;
  • Створення міжнародного зведеного каталогу-репертуару української книги;
  • Створення ретроспективних бібліографічних покажчиків національної бібліографії;
  • Організаційно-методичне забезпечення бібліографічної діяльності бібліотек та координація їх зусиль у справі реалізації програм зі створення національної ретроспективної бібліографії України;
  • Біобібліографія.

Діяльність

Наукова діяльність

  • дослідження проблем бібліографознавства, джерелознавства, книгознавства та інформаційних технологій, що дає можливість комплексного вивчення та використання книжкової спадщини України у контексті світової культури. 

Науково-організаційна діяльність

  • науково-методичне забезпечення й формування баз даних ретроспективної національної бібліографії, розробки методики опрацювання та наукового бібліографічного опису документів. Науково-організаційне забезпечення міжвідомчої та міжбібліотечної взаємодії.