Інститут книгознавства

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського створено Інститут книгознавства, діяльність якого сприятиме активізації розвитку та координації науково-дослідних і науково-прикладних досліджень у галузі книгознавства – одного з основних складових наукового напряму, за яким сьогодні присуджують наукові ступені кандидата і доктора наук за спеціальністю «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Новостворений науковий підрозділ має продовжити та розвивати в нових соціокомунікаційних умовах діяльність Інституту української книги, що діяв у НБУВ у 1993–2011 рр., а також Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) – науково-дослідної установи, що існувала в Києві в 1922–1936 роках при Народному комісаріаті освіти УСРР.

Створення Інституту книгознавства в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського обумовлено, передусім, наявністю у НБУВ основної джерельної бази книгознавчих досліджень та вагомими здобутками співробітників бібліотеки у сфері досліджень книжкової культури та книжкового пам’яткознавства. Втім, науковці Інституту книгознавства не планують обмежуватися лише дослідженням традицій українського та зарубіжного книгознавства. Нові соціокомунікаційні реалії потребуватимуть від них активної роботи в напрямі дослідження співвідношення культури традиційної та електронної книги в порівнянні з традиційною, відбору пам’яток до створення національного цифрового книжкового ресурсу та ін.

До структури новоствореного інституту ввійшли такі наукові підрозділи НБУВ:

Директором Інституту книгознавства призначено відомого книгознавця, дослідника діяльності УНІКУ, доктора історичних  наук, професора Галину Ковальчук, яка багато років очолювала відділ стародруків та рідкісних видань НБУВ.