Дари НБУВ

Сапеляк Степан Євстахійович

Родина Степана Євстахійовича Сапеляка, син Тарас Степанович і дружина Світлана Іванівна, подарували НБУВ його 3-томне видання "І каміння те стало хлібами". Степан Сапеляк (1951-2012) -- поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, член Національної спілки письменників України та Міжнародного ПЕН-клубу. Мегаметафора, використана в назві тритомника, промовисто нагадує про камені, якими незрідка буває побите все чесне й звитяжне і які в історичній перспективі перетворюються на духовний хліб для людини, суспільства, нації, коли ті здобувають більшу свободу й завдяки цьому осягають глибшу правду. До першого тритомного видання вибраних творів видатного українського поета, громадсько-політичного й культурного діяча, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка увійшли кілька статей про його життєвий і творчий шлях та основна частина тому - поезії, написані автором у різні роки, зокрема й у часі довголітніх ув'язнень та заслань, яких зазнав поет в імперсько-тоталітарній державі «єдино за слово своє». У другому томі тритомного видання вибраних творів Степана Сапеляка представлені його літературно-критичні, публіцистичні статті й есе, розвідки в царині живопису, виступи, звернення тощо. Із них постає незглибимий космос індивідуальної, вистражданої естетики поета, приступної щиро зацікавленому, інтелектуально й художньо проникливому читацькому світосприйняттю, чільними в якому є передусім віра й пошук Абсолюту, Україна, ї наскрізна буттєво-історична й етноприхологічна ідея, суспільна демократія та свобода людини. Центральною частиною третього тому вибраних творів Степана Сапеляка є «Хроніки дисидентські від головосіку», які розповідають про тернистий шлях поета: арешт за «антирадянську агітацію та пропаганду», сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС. Це також чи не найяскравіші сторінки національно-визвольних змагань під час «перебудови», зокрема на Слобожанщині, одним із лідерів яких був сам автор. До тому увійшли інтерв'ю, листування, щоденникові записи, у яких теж виразно відтворена прежита епоха, гостро і глибоко аналізуються явища, події, факти, моделюється майбутнє, базоване на історично тяглих, незвищимих українських цінностях. Особливості авторського правопису збережно. Сапеляк С. Є. І каміння те стало хлібами... : у 3 томах / С. Є. Сапеляк ; художнє оформлення В. Носаня . – Харків : Майдан, 2011 . - ISBN 978-966-372-402-7 .

Ясенєв Олег

Заслужений художник України Олег Петрович Ясенєв подарував НБУВ власне видання "Олег Ясенєв : художній альбом". Це видання вперше найбільш повно представляє творчий доробок Олега Ясенєва. Кожен розділ розкриває і світоглядні, й мистецькі засади майстра. Своєю живописною мовою автор створює виразний візуальний ряд образів-символів, що формують наскрізну тему позачасового тривання Світу, розмаїтого в чуттєвій і сенсовій єдності. Олег Ясенєв : художній альбом / [ред.-упоряд. А. Маричевська]. – К., 2020. – 312 с. – Серія «Імена» ISBN 978-617-7778-72-0

Боронь Олександр Вікторович

Олександр Вікторович Боронь — український шевченкознавець, доктор філологічних наук, член Наукового товариства ім. Шевченка, подарував НБУВ власне видання "Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей". У монографії розглянуто художню специфіку Шевченкових повістей, їхню проблематику та поетику загалом і кожного з дев’яти творів як автономної цілости зокрема, окреслено генезу повістей, розвиток у них традицій двомовної української прози 1830–1840-х років, параметри взаємодії з творчістю Г. Квітки (Основ’яненка), Є. Гребінки, П. Куліша. Автор аналізує зовнішні та внутрішні контакти Шевченка з російською словесністю першої половини ХІХ століття, засвоєння і заперечення в його прозовому доробку творчого досвіду західноевропейських письменників, витлумачує семантику наявних у повістях численних інтертекстуальних відсилань, приділяючи увагу і типологічним відповідностям. Дослідження, яке становить першу спробу багатоаспектного осмислення Шевченкової художньої прози в европейському літературному контексті, адресовано як шевченкознавчій спільноті та фахівцям із історії модерного письменства Европи, так і ширшій академічній авдиторії науковців-гуманітарів, університетської професури і студентства, а також усім читачам, які цікавляться новочасною українською культурою. Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. [Монографія]. – Київ: Критика, 2017 [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут джерелознавства НТШ-А; Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського університету]. – 496 с. ISBN 978-966-8978-94-4

Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Національний музей українського народного декоративного мистецтва передав до НБУВ кілька власних видань, зокрема: «Музейні старожитності: колекції, імена, долі» (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 14–15 листопада 2019 р. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 568 с., іл.). Збірник уміщує 53 статті 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів Києва, Вишневого (Київська обл.), Глинян, Збаража, Кам'янки, Канева, Качанівки, Косова, Кропивницького, Лодзя (Республіка Польща), Львова, Немішаєвого (Київська обл.), Полтави, Ставангера (Норвегія), Сум, Ужгорода, Чигирина. Розглядаються питання, присвячені становленню та розвитку музеїв, створенню та комплектуванню колекцій, знаковим постатям музейної галузі (збирачам, дослідникам, колекціонерам, зберігачам, педагогам), дослідженню пам'яток, діяльності музеїв на сучасному етапі. Авраменко О.О. Білокур. Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ. К.: Видавництво Горобець, 2021. 168 с. Монографія «Білокур» − чергове видання серії ACCENT, присвячене життєвому і творчому шляху народної художниці України Катерини Білокур (1900−2020). Феномен Катерини Білокур розглядається Олесею Авраменко в контексті історико-біографічних подій та світових мистецьких тенденцій 20 ст. У книзі здійснено фаховий аналіз творчого доробку художниці, висвітлено її нелегку життєву долю. Монографія написана українською мовою, назва книги, підписи до ілюстрацій, зміст і післямова продубльовані англійською мовою. Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910-1930 років : альбом / Нац. музей укр. народного декоратив. мистецтва (Київ ) ; авт.- упоряд. Олена Шестакова ; наук. ред. Людмила Білоус. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 151 с. : іл. Альбом знайомить з унікальними творами Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї, творчість яких перебувало під впливом нових художніх течій, що панували на початку ХХ ст. як в європейському, так і в українському мистецтві: модерну та авангарду. У виданні вперше репрезентовано цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ ст., коли народні майстри працювали в художніх майстернях поруч із професійними художниками-новаторами Євгенією Прибильською, Наталією Давидовою, Олександрою Екстер, Казимиром Малевичем. Така співпраця надихала новими ідеями професійних художників і значно розширювала світогляд народних майстрів та дала Україні митців яскравого індивідуального самовияву, які віртуозно володіли лінією, ритмом, кольором.

Бабенко Геннадій Олександрович

Геннадій Олександрович Бабенко подарував НБУВ видання «Гори, гори, моя «Звёздочка»!, яке присвячене життю та діяльністі педагога і сучасника міста Мелітополя Ади Григорівни Бабенко. Автор книги, син Ади Григорівни, з любов’ю й теплотою розповідає про свою матір, як енергійну, ініціативну, діяльну й одночасно люблячу, лагідну, чуйну людину. Значна частина подій, що викладні у виданні представлені в контексті створення та успіхів очолюваного нею одного з найкращих педагогічних колективів дитячого садка №99 "Звездочка", багатою і яскравою історією цього дошкільного закладу.

Соловйова Віра Йосипівна

Директор видавництва «Кліо» Віра Йосипівна Соловйова подарувала НБУВ повне академічне видання масштабного історичного трактату, рукописної пам’ятки ХVII–ХVIII ст. – «Літопис» Самійла Величка, який присвячено 300-річчя від народження якого відзначалось 2020 року. Літопис є унікальною пам’яткою козацької історичної думки та барокового письменства першої половини ХVІІІ століття. Самійло Величко вісімнадцять років свого життя служив у Батурині канцеляристом в уряді гетьмана Івана Мазепи, саме там зародилася й реалізовувалась ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці. За додатковою інформацією та з електронною версією видання ви можете ознайомитись за посиланням http://www.nbuv.gov.ua/node/5405.

Бихун Віктор Юрійович

Керівником виробничого підрозділу Київського клубу бібліофілів, відвідувачем залу картографії Бихуном Віктором Юрійовичем подаровано Сектору картографічних видань НБУВ ошатно оформлену і красиво ілюстровану книгу видавництва “Λam&k” академіка НАНУ Сергія Комісаренка “Моя Антарктика”. Автор ділиться особистими враженнями від подорожі до Антарктики в 2010 році, участі у процесі передачі Україні Британської антарктичної станції “Фарадей” (нині “Академік Вернадський”) в рамках угоди про спільне співробітництво в проведенні наукових досліджень, викладає стисло історичні дані утворення і відкриття шостого материка нашої планети – Антарктиди, територій Південного, Тихого, Атлантичного, Індійського океанів та островів, що звуться Антарктикою.

Загірняк Денис Михайлович

У монографії запропоновано задіяти доктрину прагматизму для вирішення сучасних проблем фінансово-економічного розвитку вищої освіти України. Розкрито типологію дій споживачів і постачальників освітніх послуг і державного регулювання у сфері вищої освіти. Монографія розрахована на управлінців у сфері вищої освіти, дослідників фінансово-економічних проблем вищої освіти, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться перспективами розвитку освіти у ХХІ ст. Загірняк Д. М. Вища освіта України: прагматизм фінансово-економічного розвитку: монографія. – Харьків: “Друкарня Мадрид”. - 532с. ISBN 978-617-7683-30-7

Жадько Віктор Олексійович

Жадько, В. Болять Україні могили її поколінь / В. Жадько. - Житомир : Рута, 2020. - 360 с. - ISBN 978-617-581-420-8 Ця книга про тих, хто побачив світ в Україні, а пішов у далекі світи в Росії. Вперше під однією обкладинкою зібрано багатоілюстровані світлини та унікальні відомості про видатних представників українських родів – од солдатів і козаків, що загинули на будівництві Петрової столиці, до поважних імперських сановників та полководців, духівників, економістів, учених, артистів, космонавтів, які творили історію та політику заснованої імперії. Полишаючи поза оцінкою характеристику діяльності багатьох із них, автор ставив за мету складне завдання – систематизацію і фіксацію українських поховань на кладовищах і цвинтарах Російської імперії до сьогодення. Уперше розповідається не лише про талановиту особистість – де і коли народилася в Україні та похована в іншій державі, а що конкретно українського зробила для становлення і розквіту Російської імперії, бо до якої – одних забирали примусово, інші – спокушалися кращою перспективою; чи зберіг українець традицію, духовний світ рідної вітчизни? Де їхні могили, в якому стані, чи знаємо і пам’ятаємо ми, нинішнє покоління, про Великих українців, які, волею долі, опинилися у далекому, від батькового порогу, краї – про це й написано у виданні.

Кіраль Сидір Степанович

15 березня 2019 року виповнилося сто років з дня народження відомого закарпатського поета і громадського діяча Юрія Гойди, який у 1947-1954 роках очолював обласну організацію Спілки письменників України. З нагоди столітнього ювілею у Зняцівській школі, де знаходиться музей письменника, відкрили меморіальну дошку поету. Під час урочистостей виникла ідея видати ще й ювілейну книжку, яка би по-новому висвітлювала постать письменника, який помер у 36-річному віці. Доручили цю справу журналістові і літератору Олександрові Гаврошу, родинне коріння якого тягнеться із сусідньої Дубрівки. Протягом року тривала напружена робота, до якої підключилася не тільки Закарпатська обласна наукова універсальна бібліотека імені Ф,Потушняка, але й Національна бібліотека України імені Вернадського та Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв у Києві. У підсумку вийшов солідний 250-сторінковий том, який представляє не тільки кращі зразки творчості поета, але й спомини про нього та архівні матеріали, більшість з яких публікуються вперше.  

Сторінки

Щорічні надходження