Заняття з апробації методики атрибуції дефектних латиношрифтних видань

Поділитися: 

19 квітня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ пройшло практичне заняття, присвячене апробації методики атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом. Заняття провела старший науковий співробітник відділу, кандидат історичних наук Юлія Рудакова. Актуальність тематики зумовлена наявністю великої кількості дефектних примірників у всіх бібліотеках-фондоутримувачах стародрукованих видань, адже книги часто збереглися без титульних аркушів, початкових і кінцевих фрагментів тексту, у вигляді фрагментів із середини книги, також фрагментів різних видань твору, зшитих у один книжковий блок, окремих аркушів, використаних у якості форзацних аркушів тощо. Тим часом загальноприйнятої методики атрибуції таких книг немає.

Під час заняття на конкретних прикладах дефектних примірників із фонду відділу розглянуто можливі шляхи встановлення авторства та назви видань, їх вихідних відомостей з метою складення повного бібліографічного опису відповідного примірника з подальшим внесенням його до карткового та електронного каталогів. Виокремлено складові частини видань, найбільш результативні для проведення атрибуції: підзаголовки, підписи у передмовах, колофони, верхні та нижні колонтитули, дозволи на друк тощо. Розглянуто, які друковані каталоги й основні світові електронні ресурси – електронні каталоги, словники, пошукові системи тощо – найбільш ефективні при проведенні атрибуції дефектних примірників латиношрифтних видань. З огляду на постійне збільшення наповненості баз даних бібліографічних описів, а також появу у вільному доступі все більшої кількості повнотекстових електронних копій стародруків, можливості атрибуції дефектних латиношрифтних видань весь час розширюються. Серед електронних ресурсів найбільш інформативними та зручними в користуванні можна виділити наступні: зведену базу світових електронних каталогів, створену на базі Технологічного інституту Карлсруе (електронна адреса: https://kvk.bibliothek.kit.edu/), зведений каталог фондів польських наукових бібліотек NUKAT (електронна адреса: http://katalog.nukat.edu.pl/), зведений пошуковий ресурс імен і міст CERL Thesaurus (електронна адреса: https://thesaurus.cerl.org/), ресурс оцифрованих видань books.google тощо.

З огляду на актуальність проблеми атрибуції стародрукованих видань та складність практичного виконання цього процесу планується проведення ще одного заняття для працівників і користувачів бібліотеки з урахуванням їхнього досвіду роботи зі стародруками, електронними бібліотечними ресурсами та базами даних.

Фотоматеріали: