Дослідження полоніки польськими бібліографами в бібліотеках Італії

Поділитися: 

Фонд книгознавчої та бібліографічної літератури відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства поповнився новим виданням під назвою «Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie» (Варшава, 2016), укладач К. Солінський.

Названий каталог є четвертим томом із серії «Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich», яку видає Національна бібліотека Польщі у Варшаві. Він містить бібліографічні описи 244 видань у 175 томах, які зберігаються в Папському інституті церковних досліджень у Римі – науково-дослідному центрі, який збирає та популяризує архівні, бібліотечні та музейні матеріали, котрі мають відношення до церкви та польської культури та зберігаються у збірках церковних установ та інституцій, переважно на території Італії.

Серед описаних у каталозі видань 144 позиції – це полоніка, тобто твори, написані польською мовою або такі, які мають відношення до Польщі за змістом, авторством або іншими ознаками. Серед них 18 видань не зафіксовані в покажчику польської бібліографії К. Естрайхера «Bibliografia Polska», з них два видання невідомі бібліографічним джерелам. Також каталог фіксує 12 стародруків, виданих у львівських друкарнях у XVII-XVIII ст., і два видання – у друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів у XVIII ст., одне з яких не міститься у каталозі українських стародруків Я. Запаска, Я. Ісаєвича «Пам’ятки книжкового мистецтва», інше видання – невідоме в бібліографії. Наведені факти доповнюють репертуар української національної бібліографії.

Бібліографічні описи укладено відповідно до польських засад опису стародруків. Каталог супроводжує великий науковий апарат: покажчики імен та інституцій, адресатів присвят, місць друку, друкарень і друкарів, провенієнцій, конкорданції шифрів із позиціями каталогу. Видання проілюстроване кольоровими зображеннями титульних аркушів вибраних стародруків.

Ошатно виданий, ілюстрований каталог стародруків із фонду Папського інституту церковних досліджень у Римі тепер доступний українським дослідникам, які працюють у різних галузях гуманітарних наук, зокрема бібліографії та історії книги. Він засвідчує великий інтерес польських бібліографів до європейських книжкових зібрань, досліджуючи які, польські колеги допомагають нам доповнювати українську національну бібліографію.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)