Інститут біографічних досліджень

Заснований 1994 року

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — науково-дослідна інституція, національний центр біографічних досліджень.

Основними напрямами його діяльності є:
 • розробка теоретичних і методичних проблем біографістики та біобібліографії як спеціальних історичних дисциплін;
 • вивчення основних тенденцій розвитку вітчизняної біографіки в різні історичні періоди;
 • вивчення досвіду формування друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації;
 • координація досліджень з біографістики в Україні;
 • формування співтовариства вчених з багатьох академічних установ, університетів, бібліотек, архівів та музеїв України.

В складі ІБД сформовано два відділи : відділ теорії та методики біобібліографії та формування електронних інформаційних ресурсів.

Започатковані в Інституті бази даних біобібліографічної інформації охоплюють:
 • загальний іменний покажчик як основа для створення Українського біографічного словника і тематичних та регіональних біографічних видань (база даних "Алфавітний словник Українського біографічного словника");
 • відомості про дослідників у галузі національної біографістики (база даних "Автори статей до Українського біографічного словника");
 • реєстри джерел біографічних даних (база даних "Джерела національної біографістики").
Створені бази даних використовуються:
 • для проведення біографічних досліджень;
 • при підготовці реєстрів імен різних тематичних, регіональних, хронологічних тощо словників, довідників і покажчиків;
 • у практичній діяльності, зокрема, в галузях культури, освіти й політики.

Друкованим органом Інституту є збірник наукових праць "Українська біографістика. Biographistica Ukrainica" (сайт видання).

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)