Відділ каталогів

Відділ створено у 2021 році


Завдання
 • Оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування на основі системи службових і читацьких каталогів (традиційного та електронного), електронних ресурсів Бібліотеки, зовнішніх мережевих ресурсів:
  • читачів Бібліотеки;
  • індивідуальних віддалених користувачів;
  • організацій, установ, підприємств м. Києва (колективних віддалених користувачів).
 • Інформаційно-консультативна допомога читачам Бібліотеки щодо правил користування довідково-бібліографічним апаратом (традиційним та електронним).
 • Бібліографічне доопрацювання читацьких вимог.
 • Методична робота з питань організації інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів.

Діяльність
 • Надання усних та письмових довідок про наявність документів в каталогах Бібліотеки.
 • Надання консультативної допомоги читачам у доборі літератури з певних питань, тем.
 • Проведення індивідуальних та колективних консультацій, екскурсій з ознайомлення читачів з правилами користування каталогами Бібліотеки.
 • Виконання бібліографічних довідок за запитами віддалених користувачів у режимі он-лайн.
 • Інформування читачів про всі можливості використання фондів, каталогів та довідкового апарату Бібліотеки.
 • Шифрування вимог та списків, які надходять:
  • від читачів Бібліотеки;
  • від читачів наукових читальних залів Бібліотеки;
  • від співробітників наукових підрозділів Бібліотеки;
  • від абонентів підприємств та установ м. Києва;
  • від абонентів МБА;
  • від абонентів міжнародного абонементу.
 • Бібліографічне доопрацювання читацьких вимог не знайдених у процесі шифрування.
 • Встановлення адреси бібліотек на документи надруковані латинським шрифтом за службовими картотеками Відділу комплексного формування бібліотечних фондів та друкованих зведених каталогах.
 • Бібліографічне уточнення читацьких вимог на документи відсутні у фондах НБУВ за допомогою бібліографічних покажчиках довідково-бібліографічного апарату НБУВ та електронних каталогів, баз даних інших національних бібліотек України та світу. Виконання письмових бібліографічних довідок на базі алфавітних та систематичних каталогів.
 • Виконання комплексу платних послуг згідно з Положенням про платні послуги та переліком платних послуг НБУВ.
 • Складання перспективних та річних планів роботи Відділу та звітів про неї.
 • Розробка та складання інструктивно-методичних документів, що регламентують роботу Відділу.
 • Організацію діловодства, вирішення організаційних питань у межах компетенції Відділу.
 • Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації співробітників Відділу.
 • Проведення заходів щодо популяризації довідково-бібліографічних знань та використання традиційних  та електронних інформаційно-пошукових система серед читачів бібліотеки шляхом організації індивідуальних та колективних консультацій, лекцій, екскурсій.

Завідувач відділу каталогів Юлія Фіх

+38 (044) 524-85-03