Відділ обмінно-резервних фондів

Відділ створено у 1965 році


Напрями діяльності
  • книгиУ галузі наукових досліджень – науково-дослідна робота спрямована на вирішення прикладних проблем організації резервного та обмінного фондів.

  • У галузі науково-прикладної діяльності – забезпечення наукового процесу формування резервного та обмінного фондів, створення оптимальної структури фондів відділу, удосконалення технології їх формування та зберігання, подальше удосконалення системи перерозподілу документного ресурсу обмінно-резервних фондів відділу між фондотримачами НБУВ. Забезпечення комплексу робіт щодо оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування підрозділів Бібліотеки інформацією стосовно змісту фондів.

  • У галузі науково-методичної діяльності – розробка методичних матеріалів з питань розміщення та збереження резервного та обмінного фондів, узагальнення передового досвіду наукових установ та бібліотек. Методичне керівництво роботою бібліотек наукових установ НАН України по відбору і передачі документів до депозитарного фонду НБУВ.


правилаПоложення про систему депозитарного зберігання Бібліотечних фондів України Міністерство культури і мистецтв України | Наказ | № 570 від 02.12.96 р.

Єдиний профіль комплектування та депозитарного зберігання маловживаних документів та інших носіїв інформації бібліотек-депозитаріїв України.

„Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів” (від 30.03.2005р. за № 347/10627).