Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Відділ створено у листопаді 2009 р.

Основними завданнями Відділу є:

 • розробка, впровадження й супроводження програмного та технологічного забезпечення комп’ютерної обробки електронних інформаційних ресурсів та обслуговування користувачів Бібліотеки з використанням цих ресурсів;
 • організація роботи комп’ютерної мережі Бібліотеки та мережевих інформаційних сервісів;
 • розробка та підтримка порталу Бібліотеки, організація доступу до інформаційних ресурсів Бібліотеки через глобальні комп'ютерні мережі;
 • розробка та впровадження засобів лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем;
 • організація робіт з оцифрування фондів бібліотеки та формування цифрового фонду Бібліотеки;
 • співпраця з іншими бібліотеками України, навчальними закладами, науково-дослідними установами, неурядовими установами України та інших держав з питань програмно-технологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності.

Відповідно до покладених на нього завдань відділ здійснює:

у галузі науково-дослідної роботи:

 • вивчає і аналізує передовий вітчизняний та закордонний досвід розробки програмних засобів і баз даних, що забезпечують зберігання та обробку електронної інформації;
 • розробляє технології автоматизованої обробки друкованих та електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки;
 • проводить наукові дослідження у галузі автоматизації технологій обслуговування користувачів традиційних та віддалених;
 • проводить наукові дослідження у галузі розробки та формування лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем;
 • впроваджує, підтримує та адаптує автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи, що забезпечують обробку бібліотечних інформаційних ресурсів та організує обслуговування користувачів з використанням цих ресурсів;
 • досліджує та виробляє оптимальні моделі мережевих інформаціних сервісів Бібліотеки;
 • досліджує та організовує системи зберігання та резервування великих обсягів даних;
 • розробляє дизайн, веб-інтерфейс та пошукові інструменти бібліотечних інформаційних сервісів та баз даних.
 • досліджує, виробляє та впроваджує програмно-технологічні рішення оцифрування фондів Бібліотеки та формування бібліотечного цифрового фонду;
 • збирає, обробляє, аналізує і узагальнює науково-дослідну та науково-технічну інформацію відповідно до тематики діяльності Відділу.

у галузі науково-прикладної роботи:

 • впроваджує в експлуатацію та супроводжує комп'ютерні технології обробки електронних інформаційних ресурсів та обслуговування користувачів НБУВ з використанням цих ресурсів;
 • аналізує автоматизовані інформаційні системи, розроблені іншими установами, оцінює доцільність їх використання в НБУВ, налагоджує і впроваджує в експлуатацію в Бібліотеці такі системи;
 • забезпечує працездатність, налаштування та модифікацію програмних засобів, впроваджених в експлуатацію в Бібліотеці;
 • забезпечує працездатність комп’ютерної мережі Бібліотеки, організує роботу серверів та автоматизованих робочих місць, функціонування мережевих сервісів бібліотеки;
 • підтримує цілісність баз даних та електронного каталогу Бібліотеки, що використовуються для забезпечення потреб користувачів Бібліотеки;
 • здійснює роботи із формування та удосконалення засобів лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечної технології;
 • надає доступу до бібліотечних інформаційних ресурсів через глобальні комп'ютерні мережі, організує веб-матеріали порталу НБУВ, здійснює онлайнову публікацію електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки;
 • здійснює роботи з оцифрування фондів бібліотеки, забезпечує формування цифрового страхового фонду та цифрової бібліотеки;
 • здійсненює роботи з формування тематичних електронних колекцій та електронних виставок на основі цифрових ресурсів;
 • систематично проводить інвентаризацію та статистичний аналіз інформації із баз даних Бібліотеки, що використовуються для зберігання інформації та обслуговування користувачів;
 • організовує роботи з інтеграції цифрових ресурсів НБУВ до міжнародних бібліотечних цифрових проектів;
 • готує наукові публікації, довідки, аналітичні матеріали з питань, що входять до компетенції Відділу.

у галузі науково-методичної роботи:

 • готує інструктивно-методичні та організаційні матеріали для користувачів та співробітників Бібліотеки з питань обробки та використання електронних інформаційних ресурсів;
 • аналізує і впроваджує досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до тематики діяльності Відділу, обмінюється досвідом;
 • надає консультативну допомогу співробітникам НДУ НАН України та наукових бібліотек України відповідно до профілю діяльності Відділу;
 • проводить лекції, семінари і практичні заняття з метою підвищення кваліфікації бібліотекарів і користувачів НБУВ в галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів;
 • підвищує фаховий рівень співробітників Відділу шляхом використання різних форм і методів навчання (на робочих місцях, курсах, семінарах тощо).

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28