Відділ організації та обслуговування основним фондом

 

кафедра видачі літературиВідділ наукової організаціі та обслуговування основним фондом здійснює комплекс робіт із питань наукової організаціі, обліку, зберігання та забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів фонду основного зберігання (далі - ФОЗ)  Бібліотеки відповідно до визначених йому функцій бібліотечно-інформаційної роботи. Відділ також здійснює наукові дослідження прикладних аспектів задоволення замовлень користувачів на документи з ФОЗ та впроваджує їхні позитивні наукові результати в практичну діяльність.

Основні завдання.

1. Забезпечення науково-обгрунтованої організації та обліку ФОЗ.

2. Оперативне та якісне задоволення замовлень користувачів книгозбірні на бібліотечні документи з ФОЗ.

3. Розробка організаційно-технологічних аспектів удосконалення процесів віконання замовлень користувачів на бібліотечні документи.

4. Забезпечення довгострокового зберігання та фізичного збереження інформаційних ресурсів ФОЗ.

5. Наукове дослідження комплексу фондознавчих проблем.

6. Науково-методична допомога іншим книгозбірням та інформаційним інституціям та координація діяльності з фондознавчих питань.

У галузі наукових досліджень:

 • наукове дослідження структури, процесів формування, оптимізації складу фондів;
 • розробка організаційно-технологічних аспектів удосконалення процесів бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів документами з ФОЗ;
 • науково-дослідна робота з питань удосконалення системи обслуговування користувачів шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • узагальнення результатів наукових досліджень за профілем діяльності відділу, розробка рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи відділу.

У галузі науково-прикладної діяльності:

 • науково обґрунтована організація та облік документів, які надходять до ФОЗ та інших структурниз підрозділів Бібліотеки;
 • формування довідково-пошукового апарату шляхом відображення інформації про документи в топографічному каталозі Відділу;
 • виявлення лакун документів у фонді та вирішення питань щодо можливості їхнього доукомплектування;
 • перегляд фонду "de vizu", дослідження та оцінка його фізичного стану;
 • виконання замовлень користувачів на документи з ФОЗ та контроль за своєчасним поверненням їх на місця постійного зберігання;
 • систематичний моніторінг незадоволених замовлень користувачів на документи з ФОЗ;
 • проведення санітарно-гігієнічних заходів у приміщеннях книгосховища та документів, які в них зберігаються.

У галузі науково-методичної діяльності:

 • розробка та підготовка методичних матеріалів з питань підвищення ефективності роботи з фондом та обслуговування користувачів, надання бібліотечно-інформаційних ресурсів і послуг;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації співробітників Відділу та Бібліотеки;
 • надання консультативної допомоги структурним підрозділам НБУВ, бібліотекам НДУ НАН України та іншим книгозбірням держави й країн СНД відповідно до профілю діяльності Відділу;
 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до профілю діяльності відділу.

Результати діяльності: статті, присвячені питанням організації обслуговування користувачів, доповіді на міжнародних наукових конференціях.

Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів

кафедра видачі літератури

 • Приймання замовлень встановленого зразку на документи з фонду основного зберігання від користувачів, консультантів, відділів та філій НБУВ.
 • Перевірка наявності екземплярів документів у підсобних фондах читальних залів.
 • Диспетчерський контроль за виконанням технологічної інструкції “Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського”.
 • Забезпечення обслуговування читачів документами з відділу наукової організації основних фондів.
 • Організація та виконання комплексу заходів по забезпеченню збереження документів у процесі обслуговування користувачів.

Інформаційно-консультативне обслуговування читачів

 • Проведення консультативної роботи з читачами щодо замовлення та отримання документів з фонду основного зберігання.
 • Виконання усних бібліотечних довідок.
 • Продовження терміну користування документами.

Приймання замовлень

 • Приймання замовлень від користувачів здійснюється співробітниками на АРМі "Приймання замовлень".
 • Для отримання літератури з основного фонду зберігання заповнюється бланк замовлення встановленого зразка кульковою або чорнильною ручкою.
 • Кількість прийнятих замовлень від одного користувача щогодини не повинна перевищувати 7 замовлень, із них - два річних комплекти журналів, з розрахунку 12 номерів на одне замовлення.

Правила оформлення замовлень: на замовленні, що заповнюється користувачем, обов'язково вказується: № читацького квитка, дата, шифри зберігання документа у НБУВ, автор, назва, рік і місце видання, чітко прописується прізвище користувача.
Для замовлення періодичних видань слід додатково вказати том, №, випуск та серію журналу.

центральна кафедра приймання замовленьЗразок оформлення замовлень на книги
Зразок оформлення замовлень на періодичне видання

У суботу замовлення на літературу з основного книгосховища виконуються до 17.00.
У неділю книгосховище не працює. Замовлення на літературу не приймаються і не виконуються

 

Контактна інформація

+38 (044) 524-2679
voof@meta.ua
понеділок - субота: 9.15 - 20.00
неділя: 9.15 - 18.00