Інформаційні ресурси

Наукова періодика України

Наукова періодика України

Електронний архів наукових періодичних видань України

Реферативна база даних

Забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців

Автореферати дисертацій

Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій (1998 - 2011 рр.)

Наукова електронна бібліотека

Наукова електронна бібліотека

Політематичне зібрання електронних документів формується за пріоритетними напрямами науки, освіти, культури, економіки, виробництва, управління тощо. Містить електронні матеріали, серед яких наукові видання, монографії, довідники, енциклопедії, словники, підручники, методичні посібники, розкривають природничий, науково-технічний, соціогуманітарний та інші аспекти розвитку суспільства.

Оперативна інформація

Матеріали орієнтовані на задоволення інформаційно-аналітичних запитів органів державної влади всіх рівнів, громадських організацій, економічних структур, наукових працівників, які цікавляться суспільствознавчою тематикою.

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/fond4_0.jpg

Історико-культурні фонди

Комплекс електронних ресурсів, що включає інформацію про унікальне зібрання документних джерел із фондів НБУВ: книги, журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети, пам'ятки слов'янської писемності та рукописні книги, архіви та книжкові колекції видатних діячів української й світової науки та культури

Цифрова бібліотека (електронні колекції)

Електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ

Спеціалізовані бібліотеки

Електронні інформаційні ресурси НБУВ, згруповані у тематичні колекції різного профілю з відповідним пошуковим апаратом

Електронний архів В.І. Вернадського

Електронна колекція документних джерел, що стосуються життя і творчості геніального вченого, видатного громадського діяча і організатора науки, першого президента Української академії наук академіка Володимира Івановича Вернадського.