Бібліотечна освіта

На сьогодні кількість бібліотечних факультетів по усій країні скоротилася до одного, а кафедр – до чотирьох, і ще один ВНЗ пропонує вищу освіту за бібліотечною спеціальністю як другу. В Україні функціонують 6 ВНЗ III-IV рівнів акредитації, розташованих разом з філіями чи відокремленими підрозділами у 8 областях, у т. ч. в АР Крим, в яких можна отримати вищу бібліотечно-інформаційну освіту зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст і магістр.

У 18 областях України є 19 ВНЗ I-II рівнів акредитації – училища культури, у яких функціонують бібліотечні відділи чи предметно-циклові комісії бібліотечних дисциплін, що пропонують підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів зі спеціальності "Бібліотечна справа".

На базі 4 ВНЗ III-IV рівнів акредитації діють інститути післядипломної освіти та центри безперервної освіти, які пропонують своїм слухачам вивчення лише фахових та професійно-орієнтованих дисциплін у різних формах і форматах (заняття за спеціалізованою навчальною програмою, методичні практикуми, семінари, лекції, практичні заняття, тренінги тощо).