Поточні конференції

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) запроваджує онлайнову форму реєстрації учасників (доповідачів та слухачів) форумів (конференцій, академічних читань, круглих столів, семінарів, вебінарів тощо), які проводяться у Бібліотеці.
Матеріали конференцій НБУВ, тези доповідей

НБУВ
Назва форуму
8-06-2017 Тринадцяті Біографічні читання «Українська революція (1917–1921 роки): історико-біографічний вимір»
25-04-2017 Наукові читання на пошану Степана Петрова – бібліографа, книгознавця і педагога
Назва форуму
14-09-2017 Міжнародний конгрес «500 років білоруського друкарства» (Білорусь, 14-15 вересня 2017)
19-05-2017 ХIІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів до 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
18-05-2017 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір бібліотеки» (18-19 травня 2017 р. м. Львів)
20-04-2017 Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (20–21.04.2017, ХДАК)
23-03-2017 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації»

Архів конференцій