Відділ міжбібліотечного абонемента

Відділ міжбібліотечного абонемента (далі – ВМБА) є прикладним структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ).


Завдання

Діяльність відділу спрямована на задоволення інформаційних потреб користувачів НБУВ шляхом надання різних видів бібліотечних послуг та інформаційних продуктів.


Напрями діяльності:
  • Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів оперативною інформацією, введеними в обіг документами або такими, що відсутні у фондах НБУВ, на основі міського, міжміського, міжнародного міжбібліотечних (далі – МБА, ММБА) абонементів та користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців);
  • Впровадження комп’ютерних технологій, забезпечення технічного супроводу процесів функціонування служби МБА із залученням сучасних засобів електронної доставки документів (далі – ЕДД) та формування баз даних (далі – БД) ВМБА в АБІС;
  • Надання бібліотечних послуг за допомогою засобів ЕДД.
  • Максимальне задоволення потреб користувачів НБУВ у різних видах інформації через забезпечення їм доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів бібліотечних установ та інформаційних центрів України та інших країн;
  • Забезпечення оперативної доставки документів віддаленим користувачам (міжбібліотечні абоненти) з використанням традиційних та сучасних телекомунікаційних технологій.

Структура
  • Сектор персонального абонемента та міського МБА
  • Сектор міжміського та міжнародного МБА

 

Завідувач відділу міжбібліотечного абонемента

Тетяна Серьогіна.

+38 (044) 525-80-34