Спадок монастирських друкарень: нові дослідження НБУВ

Поділитися: 
Дата події: 
26-05-2021

Днями в Музеї книги і друкарства України пройшла презентація двох книжок старшої наукової співробітниці відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки країни імені В. І. Вернадського, кандидата історичних наук Ірини Ціборовської-Римарович, які нещодавно вийшли друком: «Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758-1844»  НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2019. – 652 с., 26 с. іл.; «Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис»  НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Ін-т книгознавства. – Київ, 2020. – 131 с. : іл.

На презентації були присутні співробітники Музею книги і друкарства України, колеги з Національної історичної бібліотеки України, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співробітники різних наукових відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та її редакційно-видавничого відділу, який долучився до публікації книги про Луцьку домініканську друкарню.

Презентацію відкрила директорка Музею книги і друкарства Валентина Бочковська, яка відзначила, що захід відбувається 18 травня, у Міжнародний день музеїв, а презентовані книги своєю історико-книгознавчою тематикою співвідносяться з фондами Музею і є важливими для практичної роботи з його стародруками. Вона наголосила, що ці видання є вагомим науковим доробком у галузі історичного книгознавства, який висвітлює маловідомі сторінки вітчизняної історії та культури.

І. Ціборовська-Римарович у своєму виступі, привітавши присутніх із професійним святом та подякувавши за можливість провести презентацію в гостинних стінах Музею, зупинилася на науковій новизні представлених монографій. Авторка підкреслила те нове про діяльність названих друкарень та їхню друковану продукцію, що вводять у науковий обіг виконані історико-книгознавчі дослідження. Вона зазначила, що результати евристичної роботи з фондами бібліотек, музеїв та архівів України, використана солідна джерелознавча база дали можливість укласти найповніший на сьогодні репертуар друкованої продукції названих друкарень, виявити і атрибутувати їхні контрафактні видання, розробити методику їхньої атрибуції, уточнити і доповнити історію офіцин новими фактами, представити картину розповсюдження та побутування примірників монастирських видань у XVIII-XIX ст. І. Ціборовська-Римарович висловила щиро подяку  співробітникам видавництва «Академперіодика» і редакційно-видавничого відділу НБУВ, які доклали зусиль, щоб книги були опубліковані.

Завідуюча відділом стародруків та рідкісних видань НБУВ, кандидат історичних наук Наталія Бондар у своєму виступі зазначила, що опубліковані дослідження І. Ціборовської-Римарович віддзеркалюють наукові напрями роботи відділу стародруків, за якими працюють його співробітники. Вона підкреслила, що презентовані видання своєю науковою значимістю представляють європейський рівень наукових книгознавчих досліджень.

Заступник директора Музею книги і друкарства Людмила Хауха наголосила на практичній вагомості проведеної роботи для всіх, хто займається дослідженням стародруків та історією українського книгодрукування і друкарської справи в Речі Посполитій І.

Науковий співробітник відділу рідкісної книги НБ КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Лукін підкреслив, що книги авторки є значною подією у вітчизняному книгознавстві, на новому науковому рівні засвідчують роль і місце названих монастирських друкарень в українському книгодрукуванні і мають важливе практичне значення при опрацюванні стародруків.

Презентація викликала жвавий інтерес у науковців, бібліотекарів, співробітників музеїв, у тих присутніх, хто цікавиться історією давньої вітчизняної книги і друкарства.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)