Інститут рукопису

НБУВ в об’єктиві фотографа Роберта Доусона

Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського відвідав американський фотограф Роберт Доусон – автор численних фотографічних оглядів, присвячених сучасним бібліотекам.

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.)

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр.

Завершила роботу конференція «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур»

24 травня цього року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулась міжнародна наукова конференція «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур», учасники якої обговорили нові парадигми досліджень сучасної славістики.

Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури

Дата події: 
24-05-2016

24 травня 2016 року до Дня слов’янської писемності і культури в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбудеться VІІ Міжнародна наукова конференція  «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур».

Опубліковано новий путівник по документальних фондах Інституту рукопису НБУВ

Побачив світ новий путівник «Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського».

Виставка до 145-річчя з дня народження Агатангела Кримського

Запрошуємо всіх охочих відвідати виставку, присвячену українському мовознавцю, історику, письменнику, сходознавцю Агатангелу Кримському.

Інститут рукопису запроваджує режим білих рукавичок для роботи з рукописами

З метою забезпечення надійного зберігання унікальних документів рукописної спадщини, що зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ, з квітня 2016 року запроваджується режим білих рукавичок для роботи з рукописами.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського отримав в дарунок унікальне видання

29 березня 2016 року в Музеї книги та друкарства України в м. Києві відбулася важлива для вітчизняної науки та культури подія – презентація факсимільного видання однієї з найдавніших датованих рукописних пам’яток української книжності – Королевського Євангелія 1401 р.

Королевське Євангеліє було створене переписувачем Станіславом Граматиком на рубежі XIV–XV ст. і до нашого часу дійшло в дуже поганому фізичному стані. Отож поява даного факсимільного видання розширює коло науковців та їхні можливості для вивчення цієї унікальної рукописної книги.

Вчена рада НБУВ схвалила до друку нове дослідження фондів Інституту рукопису

В Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського завершено наукове опрацювання рукописних документів, що належали маріупольському протоієрею Трифілію Карацоглу, і перебувають нині у фондах Інституту. Комплексне дослідження цього архіву репрезентовано відомим дослідником грецької історії, науковим співробітником Інституту рукопису НБУВ канд. філолог. наук Євгеном Чернухіним в його науковій праці «Архів протоієрея Трифілія Карацоглу», схваленій до друку на засіданні Вченої ради НБУВ.

Національна академія наук України вшанувала пам'ять свого другого Президента

19 лютого відбулась ювілейна сесія загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського вченого Миколи Василенка. Інститут рукопису НБУВ представив на ній виставку документів із особового фонду видатного вченого. 

Сторінки