Секція «Історія книжкової культури України»

Поділитися: 

5 жовтня 2016 року у рамках заходів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору» (4–6 жовтня 2016 р.) відбулося засідання секції 2 «Історія книжкової культури України».

Секція об’єднала понад 50 книгознавців, істориків рукописної та друкованої книги й бібліотечної справи, мистецтвознавців, всіх тих, кого цікавить історія культури України. Активну участь у роботі секції взяли співробітники Інституту книгознавства НБУВ, Інституту рукопису НБУВ, Українського католицького університету, Бібліотеки імені акад. М.О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Науково-технічної бiблiотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Поважними учасниками секції були міжнародні гості з Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі та бібліотеки Латвійського університету у Ризі.

Учасникам засідання було запропоновано:

  • доповіді, присвячені теоретичним та термінологічним питанням розуміння поняття «історія книжкової культури» (директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф. Г. І. Ковальчук «Історія книжкової культури : теоретична складова поняття»; директор Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф. Л. А. Дубровіна «Рукописна книжна культура та культура рукописної книги: співвідношення понять»; доцент Українського католицького університету, к. і. н. В. Я. Фрис «Книжна культура в Україні XI – XVII ст. : термінологія, проблеми, методи досліджень»);
  • презентації наукових проектів наших колег з інших країн (зав. відділу рідкісних книг і рукописів ЦНБ НАН Білорусі О. В. Стефанович, магістр соц. наук, експерт Бібліотеки Латвійського університету В. А. Клуга);
  • результати наукових досліджень бібліотечних колекцій та зібрань, окремих книжкових пам’яток, видавничої діяльності установ та організацій, загалом – більше10 доповідей.

Виступи містили нову, цікаву для спеціалістів інформацію, засідання одержало схвальну оцінку присутніх. По завершенні засідання секції для гостей були проведені екскурсії до Інституту рукопису і Відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства.

Фотоматеріали: