Cемінар «Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи»

Поділитися: 

6 жовтня 2016 року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» відбувся семінар «Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи».

Участь у роботі семінару взяли 26 фахівців у галузі архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, історії науки, серед яких: співробітники Інституту архівознавства й Інституту рукопису НБУВ, установ Національної академії наук України, Інституту проблем реєстрації інформації, провідних зарубіжних та вітчизняних бібліотечних та архівних установ: Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі, Центрального державного електронного архіву України, Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків). До роботи семінару також долучилися представники науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, бібліотек Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди,  інших структурних підрозділів НБУВ.

Головну увагу в роботі семінару було зосереджено на теоретичних і науково-прикладних аспектах формування наукового архівного документного ресурсу, як традиційного, так і електронного. Усі виступи учасників викликали зацікавлення і обговорення аудиторії.

У доповіді співкерівника семінару директора Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук Лідії Яременко було окреслено коло головних проблем та першочергових завдань архівної системи НАН України щодо гармонійного входження архівної спадщини української науки до національного інформаційного простору з урахуванням напрацьованих традицій та сучасних інноваційних перспектив.

Продовження наукового диспуту з цих питань  було підтримано у доповіді академіка НАН України Олексія Онищенка, який наголосив на необхідності нормативного вирішення питання постійного зберігання документів особового походження в електронному вигляді (без електронного цифрового підпису). До цієї ж тематики дискусії долучилися  директор Центрального державного електронного архіву України, канд. іст. наук Юрій Ковтанюк та завідувач відділу цього архіву Юлія Чернятинська, які особливу увагу приділили обговоренню питань щодо важливості комплектування архівних установ документами в електронній формі.

Також жвава дискусія розгорнулася за доповіддю начальника відділу Центрального державного науково-технічного архіву України Анни Алєксєєнко про формування, зберігання та використання науково-дослідної документації з фондів цього архіву, водночас  було порушено питання і щодо розширення правового статусу цифрових копій документів Національного архівного фонду.

Питанню використання інформаційного потенціалу архівних документів, зокрема  збереженню записів українського музичного фольклору була присвячена доповідь члена-кореспондента НАН України Андрія Крючина та молодшого наукового співробітника Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Ірини Балагури. Доповідачі презентували компакт-диск «Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2».

У значній частині доповідей були висвітлені питання щодо необхідності методологічного узгодження наукового описування, формування,  використання та залучення до інформаційного середовища архівних документів з історії української науки і, зокрема,  академічних установ,  та архівного спадку видатних українських діячів науки та культури.

Ці ж питання були обговорені у доповідях білоруських колег з Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі – наукових співробітників відділу рідкісних книг та рукописів Тетяни Жук та Марини Лис.

До уваги учасників семінару було запропоновано тематичні виставки архівних документів Інституту рукопису НБУВ: «Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – український письменник, фольклорист, мовознавець, літературний критик, історик, етнограф, перекладач» та «До 25-річчя незалежності України». Також представлені виставки наукових видань Інституту архівознавства НБУВ та Інституту рукопису НБУВ.

На завершення роботи співкерівник семінару Лідія Яременко підвела підсумки роботи заходу, відзначила складність і значимість роботи архівістів в опрацюванні документальної спадщини для розвитку сучасного українського суспільства та створення вітчизняних інформаційних ресурсів.

Учасники  семінару обговорили і  підтримали проект Рекомендацій Міжнародної наукової конференції та наголосили на  необхідності плідної співпраці архівних та бібліотечних установ України різного підпорядкування.

Загалом, семінар пройшов в атмосфері продуктивного діалогу та плідного обміну думками. Із тезами доповідей учасників семніру можна ознайомитись в електронній версії збірника матеріалів конференції на стор. 464-550.

            Лідія Яременко, співкерівник семінару 

            Вікторія Горєва, учений секретар семінару

Фотоматеріали: