Підручний фонд Інституту рукопису

Підручний фонд ІР – це довідкова бібліотека Інституту, що виконує функції науково-довідкового апарату і є важливим джерелом інформації для науковців. Він налічує близько 11-ти тисяч книг і журналів з історії письма та друку, а також допоміжні для дослідження рукописних джерел видання.

книги
Комплектування підручної бібліотеки обмовлене тематикою рукописних джерел у фондах Інституту. Пропоновані науковцям видання пов'язані зі всебічним дослідженням рукописних фондів, насамперед археографічного, джерелознавчого, кодикологічного, філігранознавчого, книгознавчого характеру.

Переважна більшість матеріалів присвячена вивченню рукописів, пов'язаних з історією України. Також до підручної бібліотеки входять видання з палеографії (слов'янської, латинської, грецької та східної), текстології, архівознавства, історії України, історіографії, релігієзнавства, історичного мовознавства, історії мистецтв, дипломатики, геральдики, генеалогії, етнографії, археології. На особливу увагу заслуговують описи й каталоги окремих зібрань та колекцій з архівів України, Бiлoрусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Росії та інших країн. Неоціненним скарбом є збірка довідників з філігранознавства - найбільша в Україні. Наукові археографічні публікації архівних джерел з історії України, Білорусі, Росії (літописи, акти, хроніки, мемуари, листування) розширюють джерельний масив фондів Інституту.

Дослідникам різних аспектів опису рукописних матеріалів стають корисними методичні розробки з питань опису рукописних книг та документів, археографічні та спеціальні описи рукописних збірок, особистих збірок та окремих унікальних рукописів, факсимільні та препринтні видання рукописних пам’яток різних країн.

Довідкова література фонду представлена загальними і галузевими енциклопедіями на різних мовах, біографічними словниками, покажчиками до періодичних видань, різноманітними довідниками, путівниками українських та зарубіжних архівів.

Окрему частину підручного фонду становить Колекція дарів Інституту рукопису. Її формують передусім примірники видань, в яких опубліковано рукописні матеріали і документи підрозділу. Не менш важливою складовою колекції є праці дослідників, написані частково або повністю на основі рукописів Інституту. Інститут рукопису особливо вдячний за подаровані закордонні видання, які дають уявлення про стан дослідженості окремих проблем археографічної науки в інших країнах.


                      Бази даних: