Опубліковано новий путівник по документальних фондах Інституту рукопису НБУВ

Поділитися: 

Побачив світ новий путівник із серії науково-допоміжних видань, започаткованої 2002 року в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що репрезентує склад документальних фондів НБУВ. 

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; ред. кол. : Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.] ; авт.-уклад. : О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.]. – К., 2015. – 328 с.

  Переглянути текст видання

У випуску оприлюднено документальнийний склад архівів, колекцій та зібрань державних, громадських і релігійних установ переважно XIX – першої чверті XX ст., ліквідованих або реорганізованих радянською владою в 1918–1940-х рр., чиї фонди в різний час надійшли до рукописного підрозділу Бібліотеки.

Відомості у путівнику згруповано у розділах, назви яких визначають походження архівів, колекцій та зібрань: «Наукові установи і товариства», «Навчальні заклади», «Органи духовного управління монастирі. Чернечі ордени, собори, церкви», «Просвітницькі товариства та організації, спілки», «Музейні установи», «Редакції журналів, літературно-мистецьких збірників, газет, видавництв». Окремий розділ сформований із документів фортеці Св. Єлизавети як таких, що не мають аналогів серед комплексів інших установ, будучи архівом військового оборонного форту, зведеного для захисту від турецьких нападів, і маючи, відповідно, вузькоспеціальний склад та зміст фонду. Описи штучно сформованих за видовими ознаками колекцій ІР НБУВ, – зокрема, колекції кириличних, польських, грецьких, східних, єврейських рукописних книжок та історичних документів – зібрано в розділі «Колекції рукописних книг та документальні зібрання Інституту рукопису».

Описові статті надають інформацію про фондоутримувачів, історію надходження колекцій до НБУВ, склад та зміст документів колекційних фондів, а також літературу про ці фонди. Науково-допоміжний апарат  видання представлений іменним покажчиком.