Відділ стародруків та рідкісних видань

Нові надходження до відділу стародруків

Щиро дякуємо російським дослідникам, давнім друзям НБУВ та відділу стародруків Юрію Лабинцеву та Ларисі Щавинській за дарунки своїх числених публікацій, видані у вигляді ошатних маленьких кишенькових книжечок, присвячених українській тематиці. Серед цьогорічних надходжень представлені такі видання:

1. Лабынцев Ю. Львовская повесть Ивана Федорова / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Б-ка укр. лит.», Отд. истории укр. кн. – Москва, 2014. – 56 с.

Статті співробітників відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Нещодавно вийшов друком збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.) в 2-х випусках, в якому опубліковані вісім статей, підготовлених науковцями відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ:
В першій частині:
Бондар Н. П., зав. відділу, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. «Методика філігранологічного дослідження для встановлення підроблених аркушів у складі примірника краківського видання «Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р.» – С. 143–147.

«Bibliografia polska Estreicherów. Rama wydawnicza, studia i źródła» – нове надходження до відділу стародруків

До фонду відділу стародруків на рідкісних видань від Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрайхерів при Ягеллонському університеті надійшов у подарунок перший том досліджень про історію підготовки, структуру, методику бібліографічного опрацювання та видання широковідомої, багатотомної бібліографічної праці «Bibliografia polska», започаткованої К. Естрайхером старшим.

Книгознавча секція в рамках П’ятого міжнародного конгресу дослідників Білорусі у Каунасі

2-4 жовтня 2015 р. у Каунасі відбувся великий П’ятий міжнародний конгрес дослідників Білорусі. Конгрес зібрав більш ніж 450 учасників з Білорусі, Польщі, Литви, України, Німеччини, Угорщини, Великобританії, США та багатьох інших країн. У рамках Конгресу було проведено 11 різних секцій? серед яких книгознавча секція «Книжкова культура Білорусі: історія та теорія»

До фонду відділу стародруків передане англомовне видання «Мінеї : зразок гімнографічної літератури та засіб формування православного світогляду»

До фонду відділу стародруків передане англомовне видання «Мінеї : зразок гімнографічної літератури та засіб формування православного світогляду», підготовлене під редакцією О. Потєхіної та О. Кравецького в центрі досліджень Східної Європи Вармінського-Мазурського університету в Ольштині. Дякуємо за дарунок доктору гуманітарних наук, професору Зої Ярошевич-Переславцев.

Секція 2 «Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір»

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (6–8 жовтня 2015 р.) відбулося засідання Секції 2 «Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір».

Відділу стародруків та рідкісних видань був подарований путівник по фондам Відділу рідкісних книг Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)

Відділу стародруків та рідкісних видань був подарований щойно виданий путівник по фондам Відділу рідкісних книг Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), що представляє унікальні колекції, видання та примірники. Дарувальник – відомий російський книгознавець, завідуючий відділом рідкісних книг РНБ Микола Вікторович Ніколаєв.

Нове надходження до відділу стародруків каталогу виставки друкованих ікон

Дякуємо нашій колезі, завідуючій науково-дослідного відділу книгознавства Національної бібліотеки Білорусі Галині Кірєєвій за дарування каталогу виставки «Дух релігійної традиції та друкована ікона», що відбулася в Національній бібліотеці Білорусі впродовж червня-серпня 2015 р.

 

«Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego seminarium duchownego Metropolii warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie» отриманий в дарунок до фонду відділу стародруків та рідкісних видань

Дякуємо видатному польському історику та книгознавцю, доктору гуманітарних наук, професору Вармінсько-Мазурського університету Зої Ярошевич-Переславцев, за подарунок до фонду відділу стародруків та рідкісних видань каталогу інкунабулів бібліотеки Вищої духовної семінарії Вармінської митрополії «Hosianum» в Ольштині, що вийшов друком 2007 р.

Нове надходження до відділу стародруків та рідкісних видань другого тому видання "Бібліотека Івана Франка: науковий опис"

До фонду відділу стародруків був подарований щойно випущений другий том чотиритомного видання: «Бібліотека Івана Франка: науковий опис : у 4 т. Т. 2 / НАН України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Український вільний університет; над томом працювали Г. Бурлака та ін. – К., 2015. – 718 с. : іл.».

Сторінки