Відділ стародруків та рідкісних видань

Дарунок відділу стародруків від Юрія Мицика четвертого випуску видання «Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.»

Висловлюємо вдячність визначному українському історику, джерелознавцю та археографу, давньому постійному читачеві Національної бібліотеки України та відділу стародруків о.Юрію Мицику за подарований останній випуск чотиритомника «Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.». Попередні випуски видання він свого часу люб’язно передав до фонду відділу, а також багато інших власних праць, перекладів та упорядкованих збірників.

Вільнюс та Київ: перспективи наукової співпраці

Щиро вітаємо литовських колег з Бібліотеки Вільнюського університету з виходом в світ дев’ятого тому Літопису Бібліотеки Вільнюського університету, присвяченого діяльності впродовж 2010–2014 рр.

Нові дарунки до відділу стародруків

Щиро дякуємо кандидату історичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, постійному читачеві НБУВ та відділу стародруків Олександру Михайловичу Надтоці за подаровані примірники наукових видань, при підготовці яких було використано, зокрема, видання з фонду відділу стародруків.

Надтока О. М. Православна церква в Україні другої половини ХVIII – початку ХХ століття: історіографія : навч. посіб. / О. М. Надтока. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 255 с.: іл.

Дарунок факсимільного перевидання гравірованої Лицьової Біблії «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» (Аугсбург, 1748) до відділу стародруків

Відділ стародруків нарешті отримав в дарунок довгоочікуване факсимільне перевидання гравірованої Лицьової Біблії «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» («Історія Біблії, Старого і Нового Заповіту»). Оригінал вперше був надрукований у видавництві братів Клауберів в Ауґсбурзі у 1748 р. Факсиміле було виготовлено з примірника цього рідкісного видання 1748-1757 рр. з фондів Музею книги і друкарства України.

Нові надходження до відділу стародруків

Щиро дякуємо угорському досліднику кириличної книги Шандору Фольдвари з Дебреценського університету за передачу до фондів НБУВ примірника видання

Szögi László. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526 – 1788. – Budapest, 2003. – 255 old.

Сьоґі Ласло «Угорські студенти в університетах і академіях Польщі та балтійських країн. 1526 – 1788»

Нові надходження білоруських видань до відділу стародруків

Серед нових надходжень відділу стародруків представлені білоруські видання, пов’язані з історією книги та книговидання, писемності, культури. Ці видання отримані як завдяки книгообміну між бібліотеками, так і завдяки дарункам білоруських колег в рамках активної співпраці. У 2015 р. фонд поповнився в тому числі такими виданнями:

Груша, Александр Иванович. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.) / А. И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуская навука, 2013. – 464, [20] с. : ил.

Нові надходження до відділу стародруків

Щиро дякуємо російським дослідникам, давнім друзям НБУВ та відділу стародруків Юрію Лабинцеву та Ларисі Щавинській за дарунки своїх числених публікацій, видані у вигляді ошатних маленьких кишенькових книжечок, присвячених українській тематиці. Серед цьогорічних надходжень представлені такі видання:

1. Лабынцев Ю. Львовская повесть Ивана Федорова / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Б-ка укр. лит.», Отд. истории укр. кн. – Москва, 2014. – 56 с.

Статті співробітників відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Нещодавно вийшов друком збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.) в 2-х випусках, в якому опубліковані вісім статей, підготовлених науковцями відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ:
В першій частині:
Бондар Н. П., зав. відділу, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. «Методика філігранологічного дослідження для встановлення підроблених аркушів у складі примірника краківського видання «Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р.» – С. 143–147.

«Bibliografia polska Estreicherów. Rama wydawnicza, studia i źródła» – нове надходження до відділу стародруків

До фонду відділу стародруків на рідкісних видань від Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрайхерів при Ягеллонському університеті надійшов у подарунок перший том досліджень про історію підготовки, структуру, методику бібліографічного опрацювання та видання широковідомої, багатотомної бібліографічної праці «Bibliografia polska», започаткованої К. Естрайхером старшим.

Книгознавча секція в рамках П’ятого міжнародного конгресу дослідників Білорусі у Каунасі

2-4 жовтня 2015 р. у Каунасі відбувся великий П’ятий міжнародний конгрес дослідників Білорусі. Конгрес зібрав більш ніж 450 учасників з Білорусі, Польщі, Литви, України, Німеччини, Угорщини, Великобританії, США та багатьох інших країн. У рамках Конгресу було проведено 11 різних секцій? серед яких книгознавча секція «Книжкова культура Білорусі: історія та теорія»

Сторінки