У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського завершено обговорення результатів наукових досліджень

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на розширеному засіданні  Вченої ради, що відбулося 22 грудня, завершено обговорення звітів про виконання наукових досліджень в рамках відомчих науково-дослідних проектів.

З результатами наукових пошуків за темою «Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини України» (термін виконання: 2013–2015 рр.) ознайомила науковий керівник проекту, директор Інституту рукопису НБУВ чл.-кор. НАН України Любов Дубровіна. Доповідач зазначила, що у межах профільної підтеми: «Кодикологічні та джерелознавчі дослідження рукописних фондів та книжкових пам’яток, формування електронного ресурсу» продовжувалася робота з виявлення, атрибуції та наукового описування рукописних книг ХVIІ ст. Інституту рукопису НБУВ, наповнення електронного ресурсу БД «КОДЕКС: Рукописні книги», палеографо-орфографічних досліджень староукраїнських кириличних рукописних книг, формування  БД «Оправа рукописної кириличної книги».

Результати досліджень репрезентують:

  • опубліковані наукові видання («Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П.С. Морачевського (1865)» (підготовка вид. Л.А. Гнатенко), 2015; «Архів філологів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової в фондах ІР НБУВ. Біографічне дослідження. Науковий каталог» (Є.К. Чернухін, Т.С. Горбач, О.М. Купченко-Гринчук, В.Е. Лось), 2014);
  • підготовлені до друку численні наукові праці (монографії –  «Рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кодикологічне дослідження», «Микола Петров. Життя серед книг» (С.В. Сохань), «Семен Анський та його внесок у збирання й дослідження єврейської документальної спадщини» (І.А. Сергєєва); науково-довідкові видання – «Архіви, зібрання та колекції державних, громадських, державних і релігійних установ з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Довідник» (С.В. Сохань); «Акти і документи київських монастирів XVІІ–XVIIІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: збірка Київської казенної палати» (С.В. Сохань); «Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог» ( І.В. Клименко).

Окрім цього, у межах планової теми «Бібліотекознавство, бібліографознавство та книгознавство у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1941)» продовжено роботу над науково-довідковим виданням «Українські бібліотечні діячі (1918–1941). Матеріали до біобібліографії». За звітний період виконані значні роботи з наукового опрацювання архіву НБУВ (виконавець С.Ж. Силко).

Напрацювання учасників окресленого вище проекту за підтемою «Створення сучасних електронних інформаційних ресурсів на фонди стародруків та рідкісних видань»  представила директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук Галина Ковальчук. Доповідач зазначила, що впродовж звітного періоду науковці Інституту книгознавства виконували попримірникове дослідження стародруків та рідкісних видань, наповнювали та редагували БД.

У підсумку – завершено роботу над каталогом «Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій» (авт.-уклад. Н.П. Бондар) та текстом бібліографічної монографії «Друкарня Бердичівського монастиря Ордену босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1760–1844» (І.О. Римарович); підготовлено до друку наукові каталоги «Кириличні видання друкарні Почаївського Успенського монастиря ХVІІІ – першої третини ХІХ ст.» (Н.В. Заболотна, О.О. Железняк) та «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського» (Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова).

У рамках вивчення бібліотечних зібрань та історичних колекцій, історії побутування окремих стародруків досліджено бібліотеки Кременецького монастиря отців реформатів, Луцького, Кременецького та Острозького єзуїтських колегіумів, Бердичівського монастиря Ордену босих кармелітів та Картезіанського монастиря у Березі Картузькій.

У дослідженнях стародруків з фондів НБУВ увагу було приділено складу стародрукованих видань, їх рідкісності, видавничим варіантам, конволютам та алігатам, особливостям оправ тощо.

У звітний період тривала міжнародна наукова співпраця з колегами з Польщі, Литви, Білорусі, Росії, Німеччини, у рамках якої науковці НБУВ систематично надавали зарубіжним колегам наукові довідки та консультації з питань опису стародруків, існування каталогів та досліджень в українській науці, окремих видань та примірників з фондів НБУВ, атрибуції видань без вихідних відомостей, ідентифікації філіграней та ін.

Учасники наукового проекту систематично висвітлювали свої напрацювання у численних публікаціях фахових видань та збірнику наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України», а також виступах під час вітчизняних і зарубіжних наукових заходів.

Учасники засідання затвердили наукові звіти за результатами НДР, взяли до відома інформацію заступника генерального директора з наукової роботи НБУВ Людмили Мухи «Про підсумки виконання робіт із збереження та забезпечення належного функціонування НБУВ як об’єкта національного надбання», схвалили до друку низку рукописів та обрали на посади наукових працівників за конкурсом.

На завершення засідання генеральний директор НБУВ Володимир Попик вручив Подяку бюро відділення історії, філософії та права НАН України головному бібліотекарю Інституту рукопису НБУВ Світлані Силко за забезпечення кваліфікованого формування архівного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)