Нове надходження до відділу стародруків та рідкісних видань збірника «Українське повсякдення ранньомодерної доби»

Поділитися: 

До фонду відділу стародруків та рідкісних видань був подарований перший випуск збірника документів «Українське повсякдення ранньомодерної доби», що містить 320 документів з історії життя волинської спільноти XVI ст. Книжка подарована відомим українським істориком, джерелознавцем Іриною Ворончук, головою авторського колективу видання, нашою давньою читачкою, яка систематично дарує відділу власні монографічні дослідження та джерелознавчі видання.

Збірник підготовлений колективом дослідників-упорядників у складі В. Безпалька, М. Висотіна, М. Кучерук та Ю. Чубик.

Основою матеріалу для збірника стали актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м.Києві. Документи розкривають як матеріальний світ повсякденного людського побуту, так і найрізноманітніші сторони людського життя в усіх його проявах. Тут показано стосунки всередині станів, у тому числі родинні та сусідські, взаємини різних станів тогочасного українського соціуму: рядової шляхти, міщанства, селянства, духовенства та етнічних груп, що проживали на території Волині.

Бібліографічний опис:

Українське повсякдення ранньомодерної доби: Збірник документів. – Вип.1: Волинь XVI ст. / НДІ українознавства МОН України, ЦДІА України, м. Київ, ГО «Центр досліджень та відродження Волині»; Упорядн. В. В. Безпалько та ін. – Київ: Фенікс, 2014. – 776 с., іл.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів різних галузей гуманітарного знання: істориків, джерелознавців, правознавців, філологів, культурологів та ін.

Незабаром з ним можна буде працювати у читальному залі відділу стародруків та рідкісних видань

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)