Фонд музичних та нотних видань

Спеціалізований фонд документів Відділу музичних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - найбільше й найбагатше в державі за обсягом та змістом, науковим і культурним значенням зібрання нот та інших документів з питань музикознавства, музичної бібліографії.

літератураНотні видання у бібліотеці почали комплектувати ще з 1918 р. Однак спеціалізований музичний відділ у бібліотеці утворено тільки у 1928 р., завдяки ініціативі Олександра Тихоновича Дзбанівського (1870-1938) - музичного публіциста, композитора, музиканта-педагога, історика музики, суспільного діяча, співака і першого завідувача відділу (з 1928). О. Т. Дзбанівський особисто відібрав з фондів концентрації реквізованих бібліотек для української музичної бібліотеки понад 120 тисяч одиниць нотних документів.

На початок 2008 р. фонд відділу складається з близько 230 тисяч одиниць збереження (музичні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів, музичний фольклор, довідкова профільна література, монографії з питань музикознавства, фахові періодичні видання, навчальні посібники, звукозаписи).

Найдавніші нотні видання датовані кінцем XVII ст. Значну групу документів складають видання XVIII століття (близько 2000), що за міжнародними стандартами вважаються раритетними нотними виданнями. Повніше представлено музичну культуру ХІХ століття. З 1930-х років до фонду надходить обов'язковий примірник нот.

книгиУ відділі зберігаються окремі нотні колекції. Найбільш цінними з них є нотне зібрання родини Розумовських (друга половина XVIII - початок XIX ст.), колекція камерно-інструментальної музики І. Гаврушкевича (кінець XVIII-ХІХ ст.), колекція "Українські нотні видання 1917-1923 років", колекція "Музичний фонд України", бібліотека Спілки композиторів України.

Нотна колекція Розумовських надійшла до бібліотеки у 1918 р. Це одна з найцікавіших музичних приватних збірок серед тих, що є в музичних бібліотеках світу. У колекції зберігаються друковані та рукописні джерела. Загальний обсяг - 1682 одиниці збереження, з них 356 одиниць збереження - рукописні. Ноти з колекції Розумовських представляють собою твори професійних музикантів XVIII та початку XIX століть - композиторів видатних, відомих, маловідомих, забутих і невідомих.

XIX століття представлено зібранням матеріалів І.І. Гаврушкевича (більше 500 одиниць збереження) - музиканта-аматора, який залишив свій плідний слід у історії музичного побутування на Чернігівщині.

література"Музичний фонд України" - колекція документів (1527 од. зб.), що складається з нотних рукописів українських композиторів, машинописних лібрето, сценаріїв, поетичних текстів, перекладів лібрето класичних опер і оперет, афіш та програм вистав і концертів, внутрішніх рецензій, листування авторів з Міністерством культури УРСР тощо за 1997-2004 рр., що у своїй сукупності презентують вітчизняне академічне музичне мистецтво 2-ї пол. ХХ ст.

Сьогодні фонд відділу комплектується нотними виданнями, науковими монографіями, музичною періодикою, довідковою літературою з питань музикознавства та музичної культури.

Інформацію про Фонд користувачі отримують у читальному залі нотних видань через традиційні алфавітні і систематичні каталоги нот і книг, картотеки вокальних творів за назвою та окремі тематичні бібліографічні бази даних.

Книжкові фонди відображені також у генеральному та читацьких каталогах основного приміщення бібліотеки. Інформацію про фонди відділу можна отримати з наукових нотних каталогів та публікацій співробітників відділу .

З 2003 року розпочато роботу з створення електронного каталогу відділу, що на сьогодні складається з окремих тематичних бібліографічних баз даних.