Інформаційно-аналітичний відділ ФПУ

Відділ створено у 1996 році
Входить до складу 
Фонду Президентів України

Призначення й основні напрямки діяльності відділу – вивчення науково-інформаційних електронних ресурсів і друкованих джерел із питань функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном, формування електронної бази документів і матеріалів із цієї проблематики, підготовка інформаційно-аналітичної й аналітично-прогностичної продукції, орієнтованої на задоволення запитів структур, які забезпечують функціонування інституту президентства, а також популяризація наукових знань з проблематики інституту президентства. 


Завдання
 • Дослідження функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном;
 • Вивчення й узагальнення досвіду діяльності інформаційно-аналітичних структур при президентських бібліотеках, фондах, архівах та аналогічних установах провідних країн світу;
 • Моніторинг науково-інформаційних суспільно-значущих вітчизняних та актуальних зарубіжних мережевих ресурсів з проблематики інституту президентства, державотворення, конституціоналізму та історії політичної думки в Україні та за кордоном;
 • Наукове опрацювання інформаційних джерел про президентів та інститут президентства в Україні та країнах світу;
 • Інформаційно-аналітичне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування президентів України та їхніх служб, профільних науково-дослідних установ і громадських організацій;
 • Популяризація наукових знань з проблематики інституту президентства шляхом проведення наукових конференцій, семінарів та круглих столів.

Діяльність
 • Науково-дослідна:
  • дослідження досвіду діяльності інституту президентства, пов’язаних із ним служб в Україні та за кордоном;
  • вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду інформаційно-аналітичної діяльності президентських бібліотек, фондів, архівів та музеїв;
  • проведення моніторингу й прогностичного аналізу міжнародних, політичних, соціально-економічних, етнонаціональних, культурно-освітніх процесів в Україні, пов’язаних із функціонуванням інституту президентства.
 • Науково-практична: 
  • створення та забезпечення функціонування системи збору даних і перетворення їх в інформацію з подальшим її аналізом; 
  • підготовка інформаційно-аналітичної, прогностичної та наукової продукції з питань політичного та соціально-економічного розвитку України в контексті діяльності Президента України; 
  • інформаційний обмін з інформаційно-аналітичними службами органів державної влади України та президентськими бібліотеками зарубіжних країн;
  • підтримка, наповнення та удосконалення структури веб-сторінки ФПУ на порталі НБУВ. 
 • Науково-методична: 
  • підготовка інструктивно-методичних та організаційних матеріалів із питань інформаційно-аналітичної роботи відділу;
  • організація та проведення наукових конференцій, семінарів та круглих столів з проблематики інституту президентства;
  • участь у науково-практичних конференціях, брифінгах, круглих столах та інших заходах, пов’язаних із діяльністю інституту президентства; 
  • організація роботи з підвищення професійної та наукової кваліфікації співробітників;
  • підготовка перспективних і річних планів роботи відділу та звітності.

Завідувач інформаційно-аналітичного відділу ФПУ Максим Хилько.

+38 (044) 525-54-70