Читальний зал Фонду Президентів України

Обслуговує користувачів, що займаються науково-дослідною роботою з проблематики історії, теорії організації вищої державної влади та управління в Україні й зарубіжних країнах, а також інституту президентства зокрема.


До послуг користувачів читального залу

Документний фонд читального залу, а саме:

 • бібліотечний фонд (друковані видання);
 • архівний фонд (вітальна кореспонденція та листування громадян), а також аудіо-, відео-, кіно-, фото-, фонодокументи, електронні видання (CD-ROM, DVD, дискети тощо);
 • колекція «Подарунки президентам України» (документи (експонати), пов'язані з життям та діяльністю президентів України та інших осіб, причетних до державної влади);
 • фонд електронних науково-інформаційних ресурсів ФПУ (електронний каталог ФПУ «Інститут президентства», мультимедійні ресурси; повнотекстові бази даних: «Інститут президентства України в пресі», «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», «Україна у відгуках зарубіжної преси», «Пряма мова президентів України);

А також:

 • довідково-пошуковий та науково-довідковий апарат читального залу ФПУ (алфавітний та систематичний каталоги бібліотечного фонду читального залу ФПУ, каталог періодичних видань читального залу ФПУ, систематичний каталог книг та статей «Інститут президентства»;
 • постійно діюча виставка подарунків президентам України;
 • тематичні виставки документів;
 • бібліографічні довідки (усні) та консультації в доборі документів, користуванні довідково-пошуковим, науково-довідковим апаратом ФПУ та фондом інформаційних електронних ресурсів ФПУ.

Основні правила користування
читальним залом ФПУ

Обслуговування читачів здійснюється по пред'явленні ними черговому бібліотекарю читального залу постійного або тимчасового квитка, контрольного листка. Архівні матеріали та документи з колекції «Подарунки президентам України» видаються на підставі заяви та документа, що посвідчує особу. Окремі категорії читачів – пенсіонери, тимчасово не працюючі, ті, що перебувають у відрядженні – можуть допускатися до роботи з документами читального залу з дозволу заввідділом пошуку та обліку документів Фонду Президентів України.

Для отримання документів з фонду ФПУ користувач (в тому числі і читач-співробітник НБУВ) повинен особисто заповнити бланк-вимогу встановленого зразка, при тому:

 • архівні, музейні документи та матеріали надаються у користування читачам лише після їх науково-технічного опрацювання. При наявності копії окремих документів читачам видається копія;
 • інформаційні електронні ресурси надаються читачам у користування лише після отримання дозволу чергового бібліотекаря читального залу ФПУ на користування комп'ютерами.

Замовлення на документи виконуються протягом 15-20 хв.

Доступ до комп'ютерів, що призначені для інформаційного обслуговування читачів, надається черговим бібліотекарем читального залу ФПУ в порядку загальної черги. Тривалість одного сеансу роботи: в електронному каталозі – до 30 хвилин, з електронними інформаційними ресурсами баз даних ФПУ – до 1 год.

У разі виходу з читального залу, навіть на короткий час, користувач зобов'язаний повернути черговому бібліотекарю всі отримані документи.

На абонемент документи з читального залу ФПУ не видаються.

Одноразово читачеві видається не більше 5-ти видань (творів друку), не більше одного електронного видання (CD-ROM, DVD, дискети тощо), одного аудіо-, відео-, кіно-, фото-, фонодокумента, однієї архівної справи.

Виконання замовлень читачів та повернення книжок читачами черговому бібліотекарю наприкінці робочого дня відбувається за 30 хв. до закриття читального залу, користування комп’ютерами припиняється за 15 хв. до закриття читального залу.

Користувачі також можуть отримувати додаткові послуги, згідно з Положенням про систему організації платних послуг в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, затвердженого НБУВ, зокрема:

 • копіювати документи (з дозволу чергового бібліотекаря читального залу ФПУ);
 • замовляти фотокопії документів;
 • здійснювати кіно-, фотозйомки з дозволу адміністрації НБУВ;
 • результати пошуку в базах даних ФПУ можуть бути роздруковані співробітником НБУВ на папері, а також записані читачами на власні накопичувачі у читальному залі ФПУ як платна послуга.

Користуватися комп'ютерами мають право лише читачі, які володіють навичками роботи з операційною системою Windows та її стандартними додатками і Web-браузером.

Читачі можуть користуватися комп'ютерами типу Notebook з автоматичним живленням лише за дозволом адміністрації НБУВ; з підключенням до електромережі – в якості платної послуги.


Користувачам забороняється
 • Заходити до читального залу у верхньому одязі, з великими пакетами, сумками, портфелями тощо.
 • Заходити до читального залу з фотоапаратами, відеокамерами та іншими технічними засобами без дозволу адміністрації ФПУ.
 • Передавати власний читацький квиток, контрольний листок та отримані документи іншим користувачам.
 • Виймати картки з каталогів та картотек, робити на них позначки.
 • Брати книги вологими і брудними руками, залишати закладки, перегинати видання вздовж корінця, загинати аркуші, писати на папері, покладеному в книгу, класти документи на коліна, робити позначки у тексті, калькувати текст та ілюстрації.
 • Користуватися документами, представленими на виставках в читальному залі ФПУ без дозволу чергового бібліотекаря читального залу.
 • Виносити документи з приміщення читального залу ФПУ. Заносити до читального залу власні книги або книги з інших відділів без дозволу адміністрації ФПУ.
 • Користуватися технічними засобами читального залу ФПУ без дозволу чергового бібліотекаря читального залу ФПУ, зокрема:
 • Використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних з пошуком інформації в каталогах та базах даних ФПУ або НБУВ;
 • Самостійно переписувати інформацію на електронні носії;
 • Додавати або вилучати будь-які файли на комп'ютері;
 • Встановлювати власне програмне забезпечення;
 • Переміщувати процесорний блок та монітор комп'ютера;
 • Захаращувати робоче місце за комп'ютером.
 • Користуватися мобільними телефонами для розмови.
 • Вживати їжу та напої в читальному залі ФПУ.

У випадку пошкодження документів, програмно-технічних засобів або майна читального залу користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення даних Правил читачі можуть бути позбавлені права користуватись читальним залом ФПУ та НБУВ.