Відділ зарубіжної україніки

Відділ створено у 1991 році
Наказом дирекції НБУВ від 16 вересня

Напрями діяльності
  • стенд виставкиУ галузі наукових досліджень - наукове забезпечення формування фонду української діаспори, вивчення діяльності видавничих центрів україніки за кордоном, розробка теоретичних і методичних засад створення репрезентативної колекції видань зарубіжної україніки, співпраця з міжнародними бібліотечними організаціями.

  • експонатУ галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукового процесу формування фонду зарубіжної україніки, його використання та введення в науковий обіг. Створення резервних цифрових копій цінних та рідкісних видань. Забезпечення комплексу робіт щодо оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів НБУВ фондами відділу та інформацією стосовно питань зарубіжної україніки.>

  • У галузі науково-методичної діяльності - розробка методичних матеріалів з питань особливостей бібліографування видань зарубіжної україніки, напрацювання теоретичних аспектів цього питання, узагальнення світового досвіду.

  • Здійснення міжнародних наукових і культурних зв'язків із бібліотеками, науковими інституціями, видавництвами поза межами України.

 

Результати діяльності

Створення електронних інформаційних ресурсів

  • Ведеться робота щодо створення електронного інформаційно-аналітичного каталогу україномовних книжкових видань відділу.
  • Розпочато роботу щодо створення реєстраційно-аналітичного каталогу періодичних видань відділу.
  • Створена база даних бібліографічних джерел зарубіжної україніки.