Відділ науково-методичної роботи

Створений у 2013 р.
Входить до складу Інституту бібліотекознавства


Завдання

Відділ здійснює науково-організаційну, науково-дослідну та науково-методичну роботу, спрямовану на розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України, координацію їх комплектування та використання, модернізацію технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ та бібліотек НДУ НАН України.


Діяльність

Участь у розробці та реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи і бібліотекознавства.

Вивчення та впровадження досвіду науково-інформаційної діяльності бібліотек галузевих академій наук України, бібліотек-членів МААН, інших зарубіжних бібліотек.

Вироблення організаційних, науково-методичних і практичних засад модернізації бібліотечно-інформаційної системи НДУ НАН України.

Науково-методичне, науково-організаційне забезпечення взаємодії структурних підрозділів НБУВ на основі впровадження єдиних комплексних технологічних рішень бібліотечно-інформаційної діяльності.

Розширення взаємодії НБУВ та бібліотек НДУ НАН України з іншими бібліотеками країни у формуванні та використанні електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Підвищення кваліфікації бібліотекарів НДУ НАН України, сприяння професіоналізації бібліотечних кадрів.

Основні завдання, функції, напрями роботи викладені в «Положенні про Відділ наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів».


Структура

 

 

Завідувач відділу науково-методичної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій Олена Сокур.

+38 (044) 524-35-92