Австрійська бібліотека

Відділ створено в 2009 році
Відділ входить до складу
відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків

Діяльність Австрійської бібліотеки у Києві є різноплановою і багатовекторною. Це – бібліотека з усіма її класичними функціями, що відповідають вимогам сьогодення, це – культурний центр, який пропагує культуру, науку, видавничу справу Австрії. Це – унікальна для Києва колекція видань німецькою мовою, яка є невід'ємною частиною 15-ти мільйонного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

емблемаПроект «Австрійські бібліотеки за кордоном» виник наприкінці 80-х років за ініціативи Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії. Місцями створення бібліотек були насамперед університетські міста та бібліотеки переважно в країнах Центральної та Південно-Східної Європи. Пропозицію Відня про створення своїх інституцій в Україні, які репрезентували би сферу науки і культури, українською стороною було сприйнято із захопленням. Тисячі томів історичної та художньої літератури були направлені з Відня в Україну. В листопаді 1992 року Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського отримала від Австрії неоцінений дар – універсальну книжкову колекцію німецькою мовою. Австрійська бібліотека стала механізмом, завдяки якому розпочалася та ведеться наукова та культурна співпраця між Україною і Австрією.


Завдання

фондПершочерговим завданням Австрійської бібліотеки  є забезпечення науково-дослідних установ, громадських організацій, іноземних  представництв, широкого читацького загалу інформацією про історію, культуру, науку, сучасне життя Австрії.

Основною функцією Австрійської бібліотеки, як і всякої бібліотеки, є кумулятивна – збирання, зберігання, бібліотечно-бібліографічне опрацювання і введення до наукового і культурного обігу творів австрійських письменників, мовознавців, літературознавців, філософів, економістів, істориків тощо.


Діяльність
  • емблемавиконання основних завдань Відділу як науково-інформаційного підрозділу НБУВ;
  • формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Австрійської бібліотеки;
  • бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів(включаючи абонемент) та користувачів Австрійської бібліотеки;
  • організація довідково-пошукового апарату – традиційні карткові каталоги (алфавітний, систематичний), картотеки (персоналій, перекладів австрійської літератури в Україні та публікацій про Австрію в Україні, аудіо-та відеоматеріалів);
  • організація довідково-пошукового апарату – традиційні карткові каталоги (алфавітний, систематичний), картотеки (персоналій, перекладів австрійської літератури в Україні та публікацій про Австрію в Україні, аудіо-та відеоматеріалів);
  • консультації з методики бібліографічного пошуку, використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та складання списків літератури до наукових праць та їх бібліографічного опису згідно з чинними державними стандартами;
  • поширення інформації та наукових знань за програмою вузів України «Країнознавство» та «Зарубіжна література»;
  • підготовка тематичних та персональних книжкових виставок, що висвітлюють визначні події політичного, наукового та культурного життя Австрії та ювілейні дати діячів країни, виставок нових надходжень;
  • організація та проведення наукових конференції, симпозіумів, «круглих столів», презентацій перекладів австрійських авторів українською та російською мовами, заходи до загальнодержавної акції «Австрія читає» (читання австрійських авторів за участі вітчизняних та зарубіжних фахівців та конкурси художнього читання студентами-германістами м. Києва), пересувних та образотворчих виставок.
Результати діяльності

На веб-порталі Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії www.oesterreich-bibliotheken.at відображено переклади австрійських авторів, праці з наукових досліджень австрійської літератури та інших галузей знань, здійснених в Україні. Дана інформація активно використовується читачами та користувачами як в Україні, так і за кордоном.

При сприянні та фінансовій підтримці Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії, Посольства Австрії в Україні, Австрійською бібліотекою було організовано низку українсько-австрійських наукових та культурно-просвітницьких заходів (наукові конференції, презентації, інші заходи)

 

Контактна інформація

Читальний зал
"Австрійська бібліотека"
Голосіївський пр., 3, 2-й поверх, к. 312.
+38 (044) 525-8642
9.15 - 20.00 (понеділок - п'ятниця)
Віддiл міжнародної інформації та зарубіжних зв`язків