Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій
у бібліотеці  cтворено 4 грудня 1923 р.,
А. С. Криловський обійняв посаду завідуючого Київською (Подільською) філією.

література Сьогодні Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій – це науковий підрозділ, який здійснює наукові дослідження в галузі історії книги, історії бібліотечної справи, окремих бібліотечних зібрань та колекцій. Відділ складається з двох секторів: сектору обслуговування читачів та організації фонду та сектору організації фонду іноземної літератури.

Напрями діяльності
 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання видань, що мають ознаки приналежності до певної колекції у період XVI – першої чверті XX ст.

 • У галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукової організації, функціонування та використання колекційних фондів НБУВ, введення їх у бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів.

 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання видань іноземними мовами без ознак приналежності до певної колекції періоду другої половини XVI – першої чверті XX ст.

 • обслуговування користувачів фондом відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій.

 • науково-методична діяльність у галузі вироблення критеріїв комплектування спеціалізованих відділів книжковими пам’ятками, організації відповідних колекцій, їх належного зберігання, опису та використання.

 • підготовка різноманітних каталогів та створення Баз даних для забезпечення пошуку документальних пам’яток.

Результати діяльності
 • Створення бібліотечно-бібліографічних баз даних.
  • Створення бази даних для періодичних видань.
  • Створення бази даних на фонди іноземної літератури (німецький, французький, польський); довідкові видання; колекції та зібрання, що зберігаються у відділі.
 • Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій.
  • Започатковано роботу зі створення бази даних світських дореволюційних періодичних видань.
  • Створення баз даних на бібліотеки, колекції та зібрання із фондів відділу (бібліотека 2-ї київської гімназії, бібліотека Почаївського повітового училища, бібліотека Інституту шляхетних дівчат, родова бібліотека Урбановських та Стажинських, бібліотека Варвари Ханенко та ін.).
  • Створення та розробка бази даних «Історико-культурні фонди НБУВ» на колекції та зібрання усіх відділів НБУВ.
 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ
  • На початок 2010 р. фонд Відділу складає понад 900 000 од. зб.
  • Щорічно обслуговується більш як 3 000 читачів.
 • Співпраця у науково-дослідній діяльності з іншими підрозділами НБУВ
  • Наукові дослідження відділу відбуваються у рамках спільної теми з Інститутом рукопису та Відділом стародруків та рідкісних видань “ «Створення системи сучасних науково-інформаційних ресурсів на рукописні фонди, рідкісні видання та книжкові колекції» (керівник теми — чл.-кор. НАН України Л.А. Дубровіна) (роки виконання 2010-1012).