Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань

Вища атестаційна комісія
України

Національна академія наук
України

НАКАЗ

від 07.07.2008   N 436/311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2009 р. за N 20/16036

Про затвердження Порядку передавання електронних копій
періодичних друкованих наукових видань на зберігання
до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Відповідно до пункту 3 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року N 216 (216/99), та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року N 423 (423-2007-п), та з метою забезпечення якісно нового рівня повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях, вдосконалення механізму оприлюднення творчого доробку науковців   Н А К А З У Є М О:

 1. Затвердити Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, що додається.

 2. Відділу інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення Вищої атестаційної комісії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Вищої атестаційної комісії України і першого віце-президента НАН України.

Голова Вищої атестаційної комісії України В.Ф. Мачулін
 
Президент Національної академії наук України Б.Є. Патон

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищої атестаційної комісії України
та Національної академії наук України
07.07.2008 N 436/311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2009 р. за N 20/16036

ПОРЯДОК
передавання електронних копій
періодичних друкованих наукових фахових видань
на зберігання до Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського

 1. Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі — видання) їх засновниками на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського започатковується з метою забезпечення збереження видань та їх надання в загальний доступ у режимі on-line (інтернет).

 2. Засновник видання подає до Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського такі документи:

  • клопотання, засвідчене підписом керівника установи, що є засновником видання, та печаткою установи;
  • електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash-накопичувачі.

   

  Надалі передавання електронних копій видання може проводитися також електронною поштою. Засновник видання надсилає до бібліотеки електронну копію видання разом із супровідним листом.

   

 3. Електронна копія друкованого наукового фахового видання повинна містити:

  • титульний файл у форматі HTML з вихідними відомостями видання, у яких обов'язково зазначається про державну реєстрацію цього друкованого засобу масової інформації та його рекомендацію до друку вченою радою установи, що є засновником видання;
  • індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;
  • файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG.

   

 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського надає засновнику видання довідку про внесення електронної копії видання на зберігання.

 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського безоплатно розміщує електронні копії друкованих наукових фахових видань на своєму сайті і забезпечує до них безкоштовний доступ.

 6. У разі необхідності, умови доступу до текстів статей електронних копій видання можуть бути визначені відповідним договором між засновником видання та Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського.

Начальник відділу інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення ВАК України Л.А. Міщенко
 
Заступник начальника науково-організаційного відділу Президії НАН України В.А. Корнілов