Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів

АРМВідділ створено у 2010 р.

     Загальні положення

     Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів є науково-дослідним підрозділом Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, діяльність якого спрямована на організацію, централізоване наукове опрацювання та забезпечення використання науково-інформаційних повнотекстових електронних ресурсів.

     Основні завдання

     Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі методики та технології організації вітчизняних та зарубіжних повнотекстових електронних інформаційних ресурсів. Організація та централізоване наукове опрацювання електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, створення системи авторитетних файлів. Забезпечення науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ та віддалених користувачів повнотекстовими електронними документами.

     Основні функції

     У галузі науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи:

 • здійснення комплексу досліджень щодо організації та централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних інформаційних ресурсів, вивчення особливостей та проблем створення зібрань електронних документів, ефективності використання електронних ресурсів;
 • узагальнення результатів досліджень за профілем діяльності Відділу, розробка рекомендацій щодо їх упровадження в практику роботи НБУВ та провідних бібліотек України;
 • вивчення, узагальнення, впровадження досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних електронних бібліотек;
 • створення системи авторитетних файлів групою формування національних баз даних авторитетних записів в рамках інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань»;
 • розробка інструктивно-методичних документів щодо організації та обліку електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • підготовка інформаційних довідок для ДАК МОН України про прийняття на депозитарне зберігання та представлення на порталі НБУВ електронних версій наукових фахових видань;
 • надання методичної допомоги науковим установам, навчальним закладам України з питань формування повнотекстових електронних ресурсів.

     У галузі формування зібрань електронних інформаційних ресурсів:

 • моніторинг науково-інформаційних суспільно-значущих вітчизняних та актуальних зарубіжних інтернет-ресурсів;
 • вироблення стратегії та профілю комплектування електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ;
 • поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів такими документами;
 • електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками;
 • електронними документами, запозиченими із вільнодоступних інтернет-ресурсів;
 • цифровими копіями традиційних бібліотечних документів;
 • забезпечення технологічних процесів централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних документів;
 • ведення документації та облік повнотекстових електронних інформаційних ресурсів централізованого опрацювання.

     У галузі організаційно-виробничої діяльності:

 • листування з авторами, видавничими організаціями, науковими установами, навчальними закладами, бібліотеками з питань організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ;
 • участь у процесі заключення договорів з власниками авторських прав.

Контакти

просп. Голосіївський пр., 3
+38 (044) 525-81-17
vfeir@nbuv.gov.ua
для електронних періодичних видань: e-journals@nbuv.gov.ua
к. 208
+38 (044) 524-15-86
3-78 (внутрішній)
для електронних книжок: e-books@nbuv.gov.ua
к. 303/1
+38 (044) 525-81-17
2-31 (внутрішній)