Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів

АРМЗагальні положення
Відділ  наукової організації електронних інформаційних ресурсів є науково-дослідним і науково-прикладним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, діяльність якого спрямована на організацію, централізоване наукове опрацювання та забезпечення використання науково-інформаційних повнотекстових електронних ресурсів.

Основні завдання
Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі методики та технології організації вітчизняних та зарубіжних повнотекстових електронних інформаційних ресурсів. Організація та централізоване наукове опрацювання електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ. Забезпечення науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ та віддалених користувачів повнотекстовими електронними документами.

Основні функції

У галузі науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи:

 • здійснення комплексу досліджень щодо організації та централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних інформаційних ресурсів, вивчення особливостей та проблем створення зібрань електронних документів, ефективності використання електронних ресурсів;
 • узагальнення результатів досліджень за профілем діяльності Відділу, розробка рекомендацій щодо їх упровадження в практику роботи НБУВ та провідних бібліотек України;
 • вивчення, узагальнення, впровадження досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних електронних бібліотек;
 • розробка інструктивно-методичних документів щодо організації та обліку електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • підготовка інформаційних довідок для ДАК МОН України про прийняття на депозитарне зберігання та представлення на порталі НБУВ електронних версій наукових фахових видань;
 • надання методичної допомоги науковим установам, навчальним закладам України з питань формування повнотекстових електронних ресурсів.

У галузі формування зібрань електронних інформаційних ресурсів:

 • моніторинг науково-інформаційних суспільно-значущих вітчизняних та актуальних зарубіжних інтернет-ресурсів;
 • вироблення стратегії та профілю комплектування електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ;
 • поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів такими документами:
  • електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками;
  • електронними документами, запозиченими із вільнодоступних інтернет-ресурсів;
  • цифровими копіями традиційних бібліотечних документів;
 • забезпечення технологічних процесів централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних  документів;
 • ведення документації та облік повнотекстових електронних інформаційних ресурсів централізованого опрацювання.

У галузі організаційно-виробничої діяльності:

 • листування з авторами, видавничими організаціями, науковими установами, навчальними закладами, бібліотеками з питань організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ;
 • участь у процесі заключення договорів з власниками авторських прав.