Читальний зал відділу газетних фондів

читальний залЧитальний зал газетних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — спеціалізований зал, що забезпечує оперативне інформаційне обслуговування читачів найбільшим в державі за обсягом і унікальним за змістом, науковим та культурним значенням зібранням вітчизняних і зарубіжних часописів.

Зібрання газетних фондів нараховує понад 200 тис. річних комплектів газет. Найдавніші видання — додатки до газети "Санкт-Петербургские ведомости" за 1732 р. і "Suplement z gazet cydzoziemskich" за 1760 р. Серед раритетів особливу цінність має часопис "Харьковские известия" за 1818 р., що вважається першопочатком української періодики, а також перша україномовна газета "Хлібороб", яка вийшла 12 листопада 1905 р. у м. Лубнах на Полтавщині й започаткувала суто національну періодику.

До 1917 р. в Україні видавалося 1200 назв газет. У фонді Відділу зберігається четверта їх частина — близько 320 назв. З київської періодики наявні повні комплекти таких видань, як "Киевлянин", "Киевская мысль", "Киевское слово" та ін. Значним є зібрання часописів 1918-40 рр. Знаходяться в фонді Відділу й газети періоду Великої Вітчизняної війни, серед яких часописи, що виходили на окупованій території. Крім обов'язкового примірника українських газет, зберігається центральна преса республік колишнього СРСР (російськомовні видання), а також газети країн соціалістичного табору (з 1955 р.).

Значною є колекція часописів політичних партій, рухів, громадських об'єднань, релігійних конфесій, що почали видаватися на початку 90-х років, а також газет, які друкували болгарська, вірменська, грецька, єврейська, кримськотатарська, німецька меншини в України.

Зал газетних фондів має 25 читацьких місць. Безпосередньо в Залі на полицях відкритого доступу знаходяться загальноукраїнські та регіональні газети. Сюди входять урядові видання, преса обласних та міських Рад народних депутатів, ділові та фінансові часописи України, газети громадських спілок, рекламна преса тощо. У читальному залі знаходяться й видання довідкового характеру. Це — різні словники, енциклопедії та профільна література.

Інформацію про фонд газетних видань отримують через карткові та друковані каталоги, електронні бази даних і різноманітні картотеки. Він розкривається також шляхом організації тематичних виставок і виставок нових надходжень.

У Залі обладнані місця для доступу до інформаційних ресурсів Інтернет. Читачам Залу надаються платні послуги з ксеро- та фотокопіювання.

Режим роботи читального залу

9.15 - 18.00

(понеділок - субота)

Кожен останній робочий день місяця - санітарний.

Зав. сектору  Носкіна Наталія Миколаївна

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)