Фонд відділу газетних фондів

Газетні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — найбільше в державі за обсягом і унікальне за змістом, науковим та культурним значенням зібрання вітчизняних і зарубіжних часописів. Обсяг фонду — понад 200 тис. річних комплектів газет.

газетиФормування зібрання розпочалося в 1919 р. У 1920 р. починають надходити обов'язкові примірники часописів. Багато газет поступають через "Агітвидав". Крім того співробітники книгозбірні звертаються до вчених, працівників архівів і музеїв таких міст як Харків, Катеринослав, Полтава, Прилуки з проханням допомоги у збиранні періодичних видань, що видавалися у цих регіонах.

У 20-і роки до Фонду надходить велика партія газет, починають формуватися колекції нелегальних революційних видань та армійської преси періоду громадянських війн (видання фронтів, армій, угрупувань, дивізій та полків). У 1926 р. Бібліотеці передають фонди Київського інституту народної освіти, з них 115 назв газет. Важливим джерелом поповнення стають дарунки різних установ та приватних осіб.

Газетний фонд зазнав великих втрат під час Великої Вітчизняної війни, але в міру звільнення України поступово відроджується видання часописів і їх надходження до Бібліотеки. Тільки за 1945 р. із різних місць зберігання поступають 300 тис. номерів газет. Із Всесоюзної книжкової палати надходять 92 тис. примірників, з Книжкової палати України — 69 тис.

У 1959 р. у комплектуванні Фонду стаються великі зміни, відтепер Бібліотека отримує обов'язковий примірник лише українських газет, повернуто до Москви обласні видання РСФСР. З союзних республік колишнього СРСР надходить лише центральна преса (російськомовні видання) шляхом передплати через агентство "Союзпечать". У 1965 р., ураховуючи значення Бібліотеки, уряд України задовольняє її прохання про отримання обов'язкового примірника усіх республіканських видань. З того часу не тільки архівні, а й читацькі фонди комплектуються газетами в повному обсязі.

Починаючи з 1955 р. Бібліотека починає передплачувати газети країн соціалістичного табору, а через 20 років їх нараховується вже близько 50 назв.

Найдавніші видання в Фонді — додатки до газети "Санкт-Петербургские ведомости" за 1732 р. і "Suplement z gazet cydzoziemskich" за 1760 р. Серед раритетів особливу цінність має часопис "Харьковские известия" за 1818 р., що вважається першопочатком української періодики (його видавала Рада Харківського університету під керівництвом викладача університету А. Вербицького), а також перша україномовна газета "Хлібороб", яка вийшла 12 листопада 1905 р. у м. Лубнах на Полтавщині й започаткувала суто національну періодику.

До 1917 р. в Україні видавалося 1200 назв газет. У Фонді зберігається четверта частина — близько 320 назв. З київської періодики наявні повні комплекти таких видань, як "Киевлянин", "Киевская мысль", "Киевское слово" та ін. Досить великим є зібрання часописів за 1918-40 рр. Є в Фонді й газети періоду Великої Вітчизняної війни, зберігаються тут і часописи, що виходили на окупованій території.

Наприкінці 1989 р. в Україні з'являються так звані неформальні видання. Демократична преса України зростала на хвилі політичної боротьби під гаслом незалежності держави. Вже у 1990 р. практично вся Україна мала мережу незалежних видань. Виникають нові партії, товариства, об'єднання і майже всі вони прагнуть видавати свою пресу, що проводила б саме їх ідеї. У Фонді зберігається значна колекція часописів різних політичних партій, рухів, громадських об'єднань, релігійних конфесій, а також газет, які видавали болгарська, вірменська, грецька, єврейська, кримськотатарська, німецька меншини в України.

Щодня до Фонду надходить близько 2,5 тис. примірників різних газет. Щорічно ж Фонд зростає на 4 тис. одиниць зберігання (комплектів).

Інформацію про Газетний фонд читачі отримують через карткові та друковані каталоги, електронні бази даних і різноманітні картотеки. Фонд розкривається також завдяки тематичним виставкам та виставкам нових надходжень.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)