Інформаційні ресурси Інституту архівознавства

Документальною базою комплектування ІА НБУВ є архівні фонди Президії та відділень НАН України, її установ, в тому числі, ліквідованих, організацій-попередників НАН України та її установ, громадських організацій при установах НАН України, документів особового походження видатних вчених НАН України, документальні колекції. 

Пріоритетним напрямом у науково-дослідній, інформаційній та прикладній діяльності Інституту архівознавства є

  • вивчення, розроблення та вдосконалення теоретичних і науково-методичних засад формування, нормативного забезпечення організації, структури та управління Архівним фондом НАН України на сучасному етапі;
  • організаціїя доступу до його документного складу, створення довідково-інформаційної структури та електронного ресурсу; формування сучасної археографічної бази для дослідження історії української академічної науки;
  • документне заповнення інформативних лакун з історії НАН України.

ПерелікАрхівний фонд НАН України

Подано інформацію про особові архівні фонди Інституту архівознавства (назва, кількість описів, кількість справ). Представлено повні тексти описів фондів.


У 1993 р. Інститутом архівознавства започатковане багатотомне видання джерел з історії української Академії наук – збірники документів і матеріалів «Історія Національної академії наук України». Опубліковано 15 книг за період 1918–1965 рр.

  Наукові видання Інституту архівознавства

Видання з історії НАН України

Видання про визначних діячів та організаторів науки

Науково-довідкові видання з архівної справи та діловодства

Науково-довідкові видання про наукові установи та організації Європи


Проєкти

Проєкти ІА НБУВ – «Архівна спадщина української науки» (2000–2002 рр.),  «Історія Національної академії наук України за 1941–1945 рр., 1946–1950 рр., 1951–1955 рр., 1956–1960 рр.» (2003-2017 рр.), «Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки: історія і сучасність» (2018– 2020); «Формування та актуалізація документної інформації Архівного фонду НАН України як складової історичної пам’яті про українську науку» (2021–2023 рр.).

У співвиконанні з іншими установами НАН України – «Музей історії НАН України», «Видатні вчені і українська наука», «В. І. Вернадський і Україна».


Перелік Національних Академій Наук Європи

Подано інформацію про Національні Академії Наук Європи (назва українською та національною мовою, стисла довідка, адреса офіційного сайту).


 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
Кімнати № 104, 411–418
+38 (044) 288-14-31
загальний, читальний зал
+38 (044) 234-73-60
для установ НАН України