Український реферативний журнал "Джерело" Серія 4. Медицина. Медичні науки

фото обкладинки журналуУкраїнський
реферативний журнал
"Джерело"

Серія 4. Медицина.

Медичні науки

Пошук рефератів

Рік заснування: 1995
Проблематика: Реферати української наукової літератури з медицини та медичних наук
Періодичність: 6 разів на рік
ISSN: 1729-2719
Передплатний індекс: 08399
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17928-6778Р від 23.03.2011
Мова видання: Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою
Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Головний редактор журналу: Петров Вячеслав Васильович, член-кореспондент НАН України
Заступник головного редактора: Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України
Члени редколегії журналу: М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та НАМН України; І.М. Коваленко, акад НАНУ; С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; Ю.І. Кундієв, акад. НАН і НАМН України; В.П. Кухар, акад. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ
Редакційна колегія серії 
"Медицина. Медичні науки":
Ю.І. Кундієв, акад. НАН і НАМН України, головний редактор; В.В. Безруков, чл.-кор. НАМН України; Г.В. Гайко, чл.-кор. НАМН України; Ю.А. Гриневич, д-р мед. наук; В.І. Грищенко, акад. НАНУ; Л.О. Добровольський, д-р мед. наук; Д.І. Заболотний, чл.-кор. НАМН України; О.М. Лук'янова, акад. НАН і НАМН України; М.І. Лутай, д-р мед. наук; В.Б. Максименко, д-р мед. наук; А.М. Сердюк, чл.-кор. НАМН України; М.Д. Тронько, чл.-кор. НАН і НАМН України; І.М. Трахтенберг, акад. НАМН України; А.Р. Уваренко, д-р мед. наук; Ю.І. Фещенко, акад. НАМН України; А.Ф. Фролов, чл.-кор. НАМН України; В.Ф. Чехун, акад. НАНУ; А.М. Щербинська, д-р мед. наук.
Адреса редакції: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна
Тел.: (380-44) 454-2197 — Мініна Наталія Микитівна
Факс: (380-44) 241-7233. E-mail: djerelo@cki.ipri.kiev.ua
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
3, проспект 40-річчя Жовтня, Київ-39, 03039, Україна
Тел.: (380-44) 524-3116 — Зайченко Надія Яківна
Факс (380-44) 524-3398. E-mail: j_djerelo@ukr.net
Додаткова інформація: Матеріали серії готуються за участі Національної наукової медичної бібліотеки України