Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів

фото обкладинок журналівЗавдання
 • У галузі наукових досліджень — розробка теоретичних засад і прикладних проблем розвитку та удосконалення Національної системи реферування української наукової літератури.
 • У галузі науково-прикладних робіт — підтримка  системи  корпоративної аналітико-синтетичної обробки вітчизняних наукових видань  і формування загальнодержавної реферативної бази даних ”Україніка наукова” та представлення її на веб-сайті НБУВ,  підготовка поточних  випусків галузевих серій  Українського реферативного журналу "Джерело" .
 • У галузі науково-методичної діяльності — розробка інструктивно-методич-них матеріалів з питань аналітико-синтетичної обробки та реферування вітчизняних наукових видань.
Діяльність

I. Наукова діяльність Відділу реферування наукової інформації

 • розробка теоретичних засад першої в світовій бібліотечній практиці національної системи реферування вітчизняної наукової літератури;
 • створення методів і засобів реферування науково-інформаційних ресурсів глобальних комп'ютерних мереж;
 • бібліометричні, інформометричні та наукометричні дослідження в реферативних ресурсах.

II. Науково-практична робота Відділу  реферування наукової  інформації

 • аналітико-синтетичн а обробка вхідного документального потоку Бібліотеки;
 • кумуляція реферативної інформації, підготовленої іншими організаціями, та підтримка технологічних баз даних і загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова";
 • підготовка поточних випусків галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело" .

III. Науково-методична діяльність Відділу реферування наукової інформації

 • підготовка інструктивно-методичних та організаційних матеріалів з питань аналітико-синтетичної обробки та реферування вітчизняних наукових видань;
 • координація робіт наукових бібліотек та інших суб'єктів системи документальних комунікацій України у сфері корпоративного формування та використання реферативних ресурсів;
 • проведення лекцій і практичних занять, спрямованих на підвищення кваліфікації науково-інформаційних і бібліотечних фахівців з питань реферуваня наукової літератури.

IV. Впровадження результатів діяльності Відділу  реферування наукової інформації

 • Національна система реферування української наукової літератури, що включає:
 • Загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова",  обсяг якої станом на 24.03.2018 р. —  664 695 записів;
 • Український реферативний журнал "Джерело", який виходить у чотирьох серіях (Сер.1. Природничі науки, Сер.2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство, Сер.3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво, Сер.4. Медицина. Медичні науки) з періодичністю виходу серій — 6 разів на рік.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3
(головний корпус, кімната 144/5)
+38 (044) 524-3116
Гарагуля Сергій Сергійович
j_djerelo@ukr.net