Проєкти

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Ключовим проєктом Відділу є стала поповнювана реферативна база даних «Україніка наукова», що акумулює реферативну інформацію з усіх галузей знань за період з 1992 року. Матеріали РБД є водночас інформаційним наповненням Українського реферативного журналу «Джерело», що виходить друком 6 разів на рік, і є дайджестом поточних реферативних записів, представлених у РБД «Україніка наукова».


Наукові періодичні видання НБУВ

Відділ бере участь у низці проєктів НБУВ, спрямованих на розвиток цифрової наукової комунікації та дослідницької інфраструктури України. Відділом здійснюється технологічна підтримка інтеграції наукових фахових видань НБУВ до світових наукометричних баз даних шляхом оформлення метаданих у загальновизнаних форматах. Результатом цієї діяльності стали: включення видання «Рукописна та книжкова спадщина України» до престижних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, стабільна індексація решти видань бібліотеки у CrossRef, Index Copernicus, ERIH Plus тощо.


Бібліотечний портал НАН України

Відділом підтримується реєстр академічних установ на Бібліотечному порталі НАН України, до якого зібрано всі наявні інституційні профілі, для яких наведено актуальну статистику цитувань та наукометричних індексів.


Відділ надає науково-методичну підтримку бібліотекам та ЗВО у царині реферування наукової літератури. Задля покращення репрезентації доробку вітчизняних учених проводяться науково-практичні семінари, об’єднані в цикл заходів «Цифрова наукова комунікація».

З метою підвищення цифрової обізнаності та забезпечення повноти представництва українських науковців у світових дослідницьких мережах Відділом створюються інструкції та глосарні статті, присвячені інструментарію цифрової науки.