Український реферативний журнал "Джерело" Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

фото обкладинки журналу Український
реферативний журнал
"Джерело"

Серія 3. Соціальні та

гуманітарні науки. Мистецтво

Пошук рефератів

Рік заснування: 1995
Проблематика: Реферати української наукової літератури з соціальних та гуманітарних наук і мистецтва
Періодичність: 6 разів на рік
ISSN: 1561-1108
Передплатний індекс: 22412
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17929-6779Р від 23.03.2011
Мова видання: Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою
Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Головний редактор журналу: Петров Вячеслав Васильович, член-кореспондент НАН України
Заступник головного редактора: Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України
Члени редколегії журналу: М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та НАМН України; І.М. Коваленко, акад НАНУ; С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; Ю.І. Кундієв, акад. НАН і НАМН України; В.П. Кухар, акад. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ
Редакційна колегія серії 
"Соціальні та гуманітарні 
науки. Мистецтво":
О.С. Онищенко, акад. НАНУ, головний редактор; Л.К. Безчасний, чл.-кор. НАНУ; В.А. Бурбела, канд. філол. наук; В.М. Горовий, д-р іст. наук; Л.Й. Костенко, канд. техн. наук; С.В. Кульчицький, д-р іст. наук; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; О.В. Мишанич, чл.-кор. НАНУ; В.І. Попик, канд. іст. наук
Адреса редакції: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна
Тел.: (380-44) 454-2197 — Мініна Наталія Микитівна
Факс: (380-44) 241-7233. E-mail: djerelo@cki.ipri.kiev.ua
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
3, проспект 40-річчя Жовтня, Київ-39, 03039, Україна
Тел.: (380-44) 524-3116 — Зайченко Надія Яківна
Факс (380-44) 524-3398. E-mail: j_djerelo@ukr.net
Додаткова інформація: Матеріали серії готуються за участі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського