Дари за 2022 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Копотун Ігор Миколайович

Ігор Миколайович Копотун, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) та Сергій Валерійович Пєтков, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного і приватного права Таврійського Національного Університету ім. В. І. Вернадського подарували НБУВ 23 наукових, та навчально-методичних видання, що мають важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення правових механізмів і вирішення сучасних проблем криміналістики, національної безпеки, кіберзлочинності та інших галузей права і містять нові концептуальні положення і рекомендації для науковців, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів. Також було передано двотомне видання «Велика українська кримінологічна енциклопедія», яка ґрунтується на новітніх досягненнях вітчизняної і світової кримінологічної думки і представляє огляд основних векторів розвитку сучасної кримінології.

Зінченко Арсен

Арсен Зінченко – доктор історичних наук, професор, автор понад 200 праць з історії української культури, Церкви, біографістики подарував НБУВ власне видання “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті”. Книга доктора історичних наук, професора Арсена Зінченка “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті” – нова ґрунтовна наукова праця, що пропонує свіжий погляд на життя руської спільноти Правобережної України того часу. Цю книгу вирізняє широке залучення автором нового історичного матеріалу, що дотепер не публікувався. Йдеться, зокрема, про акти візитації та метричні книги вінницьких унійних парафій, документи Подільської православної консисторії та інші промовисті джерела. Книгу наповнює багатий ілюстративний матеріал, що надає історичним процесам образності та більшої виразності, пов’язуючи їх з естетикою епохи. Видання написане професійною, однак живою і легкою до сприйняття мовою, відтак буде цікаве як професійним історикам та краєзнавцям так і ширшій аудиторії знавців історії Поділля та України.

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97