Дари за 2013 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Штонда Віктор Миколайович

Віктор Миколайович Штонда, генеральний директор видавництва „Діалектика”, подарував НБУВ понад 40 сучасних іноземних видань, присвячених комп’ютерній тематиці та дослідженню інформаційних технологій. http://shtonda.com/

Назаренко Василь

Василь Назаренко, кандидат технічних наук, подарував НБУВ 30 примірників власної праці: 1. Назаренко В. Булатна сталь: Індія, Росія, Україна. - К.: Інлес, 2013. - 436 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 83 видання, присвячені дослідженню світових воєн, краєзнавчу літературу, а також періодичні та продовжувані видання.

Кметь Василь Федорович

Василь Федорович Кметь, кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, подарував НБУВ декілька друкованих каталогів книжкових виставок своєї Бібліотеки: 1. Pacta sunt servanda. Праці викладачів Львівського університету у сфері міжнародного права (кін. XIX- поч. XX cт.): каталог виставки [до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка та 20-річчя факультету міжнародних відносин]. - Львів : ПП Ярд, 2012. - 24 с. 2. La Printemps Francai. Каталог виставки. - Львів : ЗУКЦ, 2013. - 24 с.

Редакція газети "Літературна Україна"

Редакція газети "Літературна Україна" подарувала НБУВ видання: 1. Біографії / упоряд. Сергій Козак, Ганна Протасова. - К. : Літ. Україна, 2013. - 180 с.

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ декілька польських видань: 1. Kochanowski J. Dzieła wszystkie: Psalterz Dawidow. Czesc 5. - Wroclaw, 1991. - 379 s. 2. Kochanowski J. Pieśni. - Wroclaw, 1991. - 850 s.

Мойсієнко Віктор Михайлович

Віктор Михайлович Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ свою працю: Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. - 733 с. У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

Перевозний Олексій Владиславович

Олексій Владиславович Перевозний, кандидат педагогічних наук, доцент Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима Танка, подарував НБУВ свою працю: 1. Перевозный А. В. Дидактические основы дифференциации школьного образования / А. В. Перевозный. - Минск: ИВЦ Минфина, 2013. - 192 с.

Тимів Іван Миколайович

Іван Миколайович Тимів, завідувач Етнографічного музею Калущини, член Наніональної спілки краєзнавців України, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ власну монографію: 1. Тимів І. М. Пам'ятка українського книгодрукування XVII ст. з Етнографічного музею Калущини.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013.- 64 с.

Український науковий інститут Гарвардського університету

Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute) передав у дар НБУВ декілька видань Інституту: 1. Harvard Ukrainian Studies: Vol. 26-29, 31. - Cambridge, 2002-2010; 2. Poltava 1709: the battle and the myth / Edited by Serhii Plokhy; Harvard Ukrainian Research Institute. – Cambridge, 2012. – 703 p. – (Harvard papers in Ukrainian studies).

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97