Відділ теорії та методики біобібліографії

Відділ створено у січні 2014 року
Входить до складу Інституту Біографічних досліджень


Завдання

Основне призначення відділу - розвиток та удосконалення біографістики та біобібліографії як спеціальних наукових дисциплін, впровадження у біографічні дослідження новітніх інформаційних технологій, формування баз даних біобібліографічної інформації, випуск бібліографічної серії «Джерела української біографістики».


Діяльність
  • розробка теоретичних і методичних проблем впровадження у біографічні дослідження новітніх інформаційних технологій;
  • розбудова і управління комп'ютерними базами даних біографічної та бібліографічної інформації;
  • здійснення регулярного пошуку, збирання, наукового опрацювання і систематизування, фіксування в комп’ютерних базах даних біографічних та пов’язаних з ними матеріалів, що стосуються діячів вітчизняної історії, освіти, науки і культури, інших галузей життя українського суспільства;
  • моніторинг, відстеження книжкової біографічної продукції в Україні, її фіксування в комп’ютерній базі даних;  на основі зібраного матеріалу укладання анотованих бібліографічних покажчиків серії «Джерела української біографістики»;
  • формування, підтримка та розвиток фундаментального біобібліографічного ресурсу у електронній формі «Український національний біографічний архів», укладання біобібліографічних видань, наукових збірників з проблем біографістики та біобібліографії.