Читальний зал відділу науково-бібліографічної інформації

Читальний залЧитальний зал Відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — спеціалізований зал, що забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів довідково-бібліографічним фондом, системою каталогів і картотек, електронними інформаційними ресурсами, фондом виконаних бібліографічних довідок.

У читальному залі здійснюється інформаційний пошук і бібліографічне інформування, оперативне задоволення освітніх, виробничих, духовних та культурних потреб усіх категорій користувачів.

У читальному залі відділу представлено: офіційні зібрання Законів України, Указів та Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради та Уряду України й зарубіжних країн, збірники нормативних документів з окремих питань, статистичні довідники та щорічники зарубіжних країн, основні вітчизняні та зарубіжні загальні й галузеві енциклопедії, тлумачні та термінологічні словники, реферативні і бібліографічні видання інформаційних центрів. Фонд відображено в каталогах Відділу, а також у системі читацьких каталогів Бібліотеки.

Постійну допомогу у користуванні довідково-бібліографічним апаратом відділу надає черговий бібліограф читального залу.

Користувачам надаються такі бібліографічні довідки:

  • тематичні (бібліографічна інформація з певної теми, галузі знання);
  • уточнювальні (встановлення або уточнення елементів бібліографічного опису документа);
  • адресні (встановлення наявності та місцезнаходження документу у фондах бібліотек);
  • фактографічні (пошук певних фактів, подій, адрес, дат тощо за джерелами інформації).

Читальний залНадаються консультації з методики бібліографічного пошуку, використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, щодо підбору джерел до тем наукових досліджень, з методики складання списків літератури до наукових праць, систематизації в них документів та бібліографічного опису згідно з чинними державними стандартами.

Фахівці підрозділу проводять семінари для аспірантів наукових установ України з методики використання довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки, підбору джерел інформації до тем дисертаційних досліджень, наукових праць.

На замовлення установ, підприємств, організацій, приватних осіб надаються платні бібліографічні послуги.

Підготовлені тематичні списки літератури зберігаються у Фонді письмових бібліографічних довідок.

Право користування читальним залом та інформаційними послугами надається:

  • читачам бібліотеки – за пред’явленням постійного або тимчасового читацького квитка і контрольного листка;
  • співробітникам Бібліотеки – за службовим посвідченням або читацьким квитком.

Прийом замовлень на документи з книгосховища відділу припиняється за півгодини до закриття читального залу.

Обслуговування базами даних на компакт-дисках здійснюється щодня з 10 до 17 год., крім суботи та неділі. Обслуговування ресурсами Інтернет/Інтранет мережі та передплаченими он-лайновими інформаційними ресурсами в локальній комп'ютерній мережі Бібліотеки здійснюється щодня відповідно до «Правил користування комп'ютерами в читальних залах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського»