Інформаційні ресурси відділу пресознавства

Наукові видання Наукові видання і каталоги відділу пресознавства (покажчики газет)


Бази даних  Бази даних

База даних «Газети України 1816–2016» відбиває наявність у фондах НБУВ  газетних видань, що виходили на території сучасної України у період 1816–2016 рр. і репрезентує весь спектр вітчизняної газетної періодики за 200 років. Наповнення БД триває. Найдавніший часопис – «Dodatek do Gazety Lwowskiey» (1816).

На основі БД у відділі пресознавства підготовлено наукові покажчики і каталоги, зокрема: «Газети України 1917–1920 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1935–1940 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1946–1950 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1951–1955 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1956–1960 рр. у фондах НБУВ», «Київські газети 1838–1940 рр. у фондах НБУВ», «Київські газети 1941–1991 рр. у фондах НБУВ».       

Авторський колектив: Залізнюк О. С., Клименко О. В., Вакульчук О. А., Дригайло С. В., Криворучко Н. Ф., Швець І. М.


База даних «Російські газети 1732–1916 рр. у фондах НБУВ» створена у 2012 р., опублікована на сайті НБУВ у 2013 р. і є доступною для всіх категорій користувачів. Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах НБУВ є найповнішою в Україні і включає 902 назви газет, складається з повних комплектів газет та окремих номерів деяких видань. Найдавніше видання у колекції – додаток до газети «Санктпетербургские ведомости» (1732). Найбільше у колекції губернських газет, котрі у той час були головною газетою певного регіону – офіційним органом губернської влади. Відображаючи офіційну точку зору, газета виступала як провідник державної політики та ідеології.

За територіальною ознакою у колекцію об’єднано всі російські газети крім тих, що виходили на території сучасної України. Географія видань широка: Москва, Санкт-Петербург, Архангельськ, Ашхабад, Баку, Барнаул, Варшава, Владивосток, Владикавказ, Гомель, Кишинев, Коканд, Порт-Артур, Ревель, Ташкент, Тифліс, Чіта тощо. Інформаційний потенціал газет є надзвичайно потужним: хроніка подій суспільно-політичного, культурного життя, аналітичні матеріали відомих публіцистів, наукові статті, статті з літератури та мистецтва, новини, нариси, вірші, оповідання, рецензії, об’яви. Наповнення колекції розпочалося з 1918 р., коли до Національної бібліотеки Української держави передано особисту бібліотеку Бориса Грінченка. Джерелами комплектування колекції також стали газети з особистих зібрань П. Галагана, Я. Новицького, Г. Рейна, приватної колекції М. Вайнцвайга, бібліотеки Рогожиних, бібліотек Св. Володимира, Київської духовної академії, Білоцерківської гімназії, Київського музею революції, Київського комерційного інституту, Кронштадтської морської бібліотеки, про що свідчать власницькі ознаки – особисті підписи, печатки та екслібриси.

Авторський колектив: Залізнюк О. С., Клименко О. В., Вакульчук О. А.


Електронне інтерактивне видання «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет» є результатом дослідження, проведеного співробітниками відділу пресознавства у 2008–2018 рр., і доповненням до покажчика «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008)». Видання присвячене 100 річчю Національної Академії Наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


 

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 205
+38 (044) 288-14-19